Obserwując rynek nieruchomości wtórnych spokojnie można powiedzieć, że dziś przeżywa on swoją „wiosnę”. Sprzyjają temu panujące warunki w ofercie kredytów hipotecznych. Obecnie oprocentowanie kredytu jest najniższe w historii i wynosi średnio 3,88% (dla kredytów z 25% wkładem własnym) oraz 4,34% (dla kredytów z 5% wkładem). Powodem jest ciągła obniżka stóp procentowych odnotowywana przez Radę Polityki […]

Dzień 31 Października to Światowy Dzień Oszczędzania. Czy Polacy potrafią oszczędzać? Z przeprowadzonych badań wynika, że coraz chętniej i skuteczniej gromadzimy środki pomnażające portfel naszych oszczędności. Według szacunków NBP, wspólnie zgromadziliśmy już blisko 890 mld zł.[1] Jednak forma oszczędzania nie zawsze idzie w parze z postępem czasu.

Zmiany związane z kredytem hipotecznym planowane na 2015 rok na pewno będą korzystne dla osób, które zamierzają skorzystać z rządowego programu wsparcia Mieszkanie dla Młodych. Dla nich dopłata do wkładu własnego z nowym rokiem wzrośnie podwójnie. Dlaczego? Ponieważ od 2015 roku wzrasta wysokość wymaganego wkładu własnego z 5% (obowiązującego dziś) do 10%. Dodatkowo planowana jest […]

Analizując obecną ofertę depozytową na rynku można stwierdzić, że lokaty z oprocentowaniem sięgającym 4% w skali roku to już niestety historia. Osoba posiadająca oszczędności, które chce ulokować na lokacie bankowej w najlepszym przypadku może liczyć na oprocentowanie 3,5% w skali roku i jest to dziś najwyższe oprocentowanie, które może uzyskać. Nie jest to zbyt wysoka […]