money-1425681Oszczędności, oszczędności… Kto nie chciałby ich mieć? Posiadać wakacyjny worek pieniędzy po brzegi wypełniony banknotami, było by miło. Ale wracając do rzeczywistości, dziś oszczędności mogą okazać się dla niejednego z nas bardzo deficytowym wytworem. Nie tylko ze względu na okres wypoczynku i wzmożony czas systematycznego wyszczuplania gotówki z naszego portfela lecz ze względu na nieustająco rosnące ceny paliwa, żywności, codziennych wydatków.

Analizując statystki można stwierdzić, iż coraz trudniej nam oszczędzać i odkładać finansowe nadwyżki. Dodatkowo ofert pozwalających atrakcyjnie ulokować środki jest coraz mniej.  Jednak jeśli posiadamy jakiekolwiek oszczędności nie trzymajmy ich w domowym sejfie! Odłożone przez nas pieniądze powinny na siebie zarabiać. Dlatego ulokujmy je na rachunku oszczędnościowym, lokacie bankowej czy długoterminowych inwestycjach. Pozwólmy oszczędnościom pracować na nas.

W Toyota Banku nowością wprowadzoną do oferty jest Lokata 4%. Jak sama nazwa wskazuje oprocentowanie naszych oszczędności będzie nie małe bo aż 4% w skali roku. Na dzień dzisiejszy to jedna z bardziej korzystnych propozycji depozytowych dostępna na rynku.

Lokata 4% założymy na okres 6 miesięcy. Są jednak pewne ograniczenia. Lokata 4% jest depozytem przeznaczonym wyłącznie dla nowych klientów banku, którzy założą rachunek osobisty. Tak, do założenia Lokaty 4% wymagane jest posiadanie Konta Jedynego. I uwaga rachunek prowadzony jest bezpłatnie. A wiec nie mamy czego się obawiać, że koszty prowadzenia rachunku obniżą zysk wypracowany przez ulokowane na lokacie środki.

Kwota lokaty została ograniczona, ulokujesz na niej środki w wysokości od 3.000 zł do 10.000 zł.

Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.

Otwierając lokatę już na wstępie masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na taki sam okres czasu.

Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została przypisana lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.

W trakcie trwania umowy lokaty brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki. Z wypłatą środków również nie jest najlepiej.

Wypłata nawet najmniejszej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku lokaty. A przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz 100% należnych odsetek.

Nie jest to jednak nowością, gdyż w większości przypadków umowy lokat są tak skonstruowane, że jakiekolwiek ruchy związane z wpłatą oraz wypłatą środków grożą zerwaniem umowy a co za tym idzie utratą wypracowanych przez środki odsetek.