monetyOszczędności, oszczędności – jak ciężko dziś je mieć. Ostatni okres pokazał tylko jedno ciągłe spadki stóp procentowych. Banki z dnia na dzień informują o zmianie oprocentowania produktów depozytowych, które maleje w niebywale szybkim tempie. Gdzie więc ulokować środki aby zysk wypracowany przez nasze oszczędności był zadowalający?

Do wyboru masz różne lokaty bankowe, ale należy wybrać tą, która przyniesie największe korzyści. Jedną z proponowanych lokat bankowych może być Lokata DZIEŃ DOBRY Plus Banku.

Depozyt  jest lokatą przeznaczona dla osób nie posiadających w Plus Banku w ciągu ostatnich 6 miesiącach żadnych produktów oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych.

Minimalna kwota, która uprawnia do założenia Lokaty DZIEŃ DOBRY wynosi 1.000 zł. Górna granica lokowanych środków sięga kwoty 25.000 zł. Co ważne jedna osoba może zostać właścicielem dwóch lokat w związku z powyższym na lokatach możemy pomnażać oszczędności z wpłat w wysokości 50.000 zł.

Oprocentowanie lokaty jest stałe, uzależnione od lokowanej przez nas kwoty i wynosi 1% w skali roku dla kwoty od 1.000 zł do 2.000 zł; 1,8% w skali roku dla środków w kwocie powyżej 2.000 do 7.000 zł; 2,2% w skali roku dla środków w kwocie powyżej 7.000 do 11.000 zł; 2,5% w skali roku dla środków w kwocie powyżej 11.000 do 16.000 zł; 3,5% w skali roku dla środków w kwocie powyżej 16.000 do 22.000 zł; 5,15% w skali roku dla środków w kwocie powyżej 22.000 do 25.000 zł; średnie oprocentowanie środków w kwocie 25.000 zł wynosi 2,75% w skali roku.

Okres na jaki założymy lokatę wynosi 6 miesięcy. Propozycja lokaty w ofercie bank ważna jest do dnia 31.12.2015 r.

Warunkiem obligatoryjnym, który pozwala na założenie Lokaty Dzień Dobry jest posiadanie rachunku osobistego Plus w Plus Banku.

Z pozostałych informacji, które powinniśmy wiedzieć zakładając lokatę to, to że depozyt jest lokatą odnawialną. Lokata odnawia się automatycznie. Po upływie okresu umownego depozyt odnawia się na warunkach lokaty standardowej o stałej stopie procentowej zgodnie z obowiązującymi warunkami w dniu odnowienia.