Dobre Konto w lutym 2011r powiększyło ofertę rachunków osobistych Banku Millennium. Oferta przeznaczona dla osób pełnoletnich, których miesięczne dochody netto osiągają minimalną kwotę 1.500 zł. Jest to jednak wartość wymagana jedynie  w momencie otwarcia rachunku. Kwota jaką chce bank, jako stałej miesięcznej deklaracji wpływów na rachunek wynosi jedynie 7 zł.

W takiej też wysokości bank nalicza opłatę za prowadzenie rachunku 7 zł. Jeśli jednak miesięcznie zapewnisz na konto wpływ zewnętrzny o łącznej wysokości 1.000 zł lub dokonasz jednej transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą wydaną do rachunku opłata ta nie zostanie naliczona. Jest to jedna z form związania klienta z bankiem jako stałego odbiorcy Twojego wynagrodzenia, renty, emerytury itp.

Gromadzone wpływy stanowią kapitał, który niestety jest w ogóle nieoprocentowany. Oprocentowanie Dobrego Konta jest zerowe, w związku z czym nie możesz liczyć na wzrost choćby niewielkiej kwoty zgromadzonych na rachunku środków. Nie powinno być to jednak zaskoczeniem. Większość rachunków osobistych znajdujących się na rynku w ofercie instytucji finansowych jest nieoprocentowana.

Analizując ofertę Banku Millennium, Dobre Konto zapewnia bezpłatny dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu Millenet, infolinii TeleMillennium oraz usługi sms MilleSMS. Wszelkie transakcje bezgotówkowe dokonywane z rachunku zatwierdzane są bezpłatnie przychodzącymi na zdeklarowany przez Ciebie telefon komórkowy kodami H@słaSMS. Powszechne metody dostępu oraz zatwierdzania  operacji sprawiają, iż obsługa rachunku jest bardzo prosta oraz dostępna w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Dodatkowo jeśli tylko chcesz możesz być na bieżąco informowany przez bank m.in. o stanie rachunku, dokonanych transakcjach za pomocą sms-a powiadamiającego w ramach usługi MilleSMS, której koszt jednorazowy wynosi 0,19 zł (na krajowy numer telefoniczny); 0,30 zł (na zagraniczny numer telefoniczny).

Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta płatnicza Millennium Visa Dobre Konto. Jej okres ważności jest długi bo, aż 4 lat. Opłata miesięczna naliczana od trzeciego miesiąca za użytkowanie karty wynosi 3 zł. Istnieje jednak możliwość ominięcia powyższej opłaty, jeśli miesięczny wpływ na Twój rachunek osobisty zostanie utrzymany na poziomie 1.000 zł.

Jako właściciel karty możesz skorzystać z  opcjonalnego pakietu ubezpieczeniowego, którego miesięczny koszt wynosi 2,99 zł. Wypłata gotówki kartą płatniczą jest bezpłatna jedynie w bankomatach własnych. We współpracującej z bankiem siecią bankomatów BZ WBK oraz Cash4You opłata wynosi 1 zł. W bankomatach zewnętrznych prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5 zł. Za wypłatę gotówki za granicą zapłacisz 2,5% wypacanej kwoty, minimum 9 zł.

Przelewy wewnętrzne są operacją bezpłatną. Jedyną opłatą, z którą musisz się liczyć w momencie realizacji przelewu wewnętrznego jest przelew dokonany w oddziale banku Jednorazowy koszt przelewu wynosi 5 zł.

Przelewy zewnętrzne są usługą bezpłatną realizowaną za pośrednictwem internetu oraz przez MilleSMS. W oddziale banku za zlecony przelew zewnętrzny zapłacisz 5 zł, realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleMillennium jest usługą płatną w wysokości 0,50 zł, u konsultanta linii TeleMillennium przelew kosztuje 2 zł. Podobne opłaty pobiera bank za realizację przelewu do ZUS/US, który traktuje jak zwykły przelew zewnętrzny. Wykonany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny, u konsultanta infolinii kosztuje 2 zł, w oddziale banku 5 zł.

Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 125 zł. Dodatkowo bank może doliczyć koszty banków korespondencyjnych – 30 zł plus opłaty telekomunikacyjne. Jeśli realizujesz przelew SEPA do kwoty 250 EUR opłata jaką naliczy Ci Bank Millennium wyniesie 9,50 zł. Za przelew w kwocie od 250 EUR do 2.000 EUR zapłacisz 18 zł. Za przelew w kwocie od 2.000 EUR do 12.500 EUR zapłacisz 30 zł.

W ofercie rachunku dodatkowymi opcjami, które w dość znaczący sposób usprawniają realizację przelewów, szczególnie cyklicznych, wykonywanych regularnie w określonych terminach i na określone kwoty są zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty. Ustanowione zlecenie pozwala na terminowe dokonywanie płatności bez Twojego osobistego udziału. Jedyną operacją, którą musisz wykonać na samym początku jest zdefiniowanie zlecenia, ewentualna jego modyfikacja, za którą bank nie pobiera żadnych opłat. Koszt, z którym musisz się liczyć w momencie korzystania z usługi jest opłata naliczana w wysokości 0,50 zł za realizację zlecenia stałego na rachunek w innym banku.

Inaczej wygląda sposób pobierania opłat za polecenie zapłaty (automatyczne obciążenie Twojego rachunku kwotami zobowiązań wobec wierzyciela za dostarczane produkty lub świadczone usługi tj. opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Jego uruchomienie, realizacja jest operacją bezpłatną. Aktualizacja, czy deaktywacja  wiąże się z opłatą w wysokości 3 zł.

Wszystko co zostało wykonane w ciągu miesiąca z Twojego Dobrego Konta zostaje zestawione w miesięcznej historii rachunku. Zawiera ona kompletną informację dotyczącą salda i operacji dokonywanych na rachunku, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z rachunkiem. Udostępniona zostaje bezpłatnie w formie elektronicznej jaki i w formie papierowych wyciągów. Wybór formy otrzymywania miesięcznej historii rachunku należy do Ciebie. Możesz również skorzystać z opcji odbioru miesięcznej historii transakcji w oddziale banku. Wiąże się to jednak z jednorazową opłatą w wysokości 5 zł.

Rachunek osobisty to nie tylko przelewy, bezpłatne doładowania telefonu komórkowego czy swobodny dostęp do własnych środków. Posiadając Dobre Konto możesz także skorzystać z kredytu odnawialnego w rachunku. Jest on przyznawany na podstawie wysokości Twoich średnich trzymiesięcznych wpływów na rachunek lub wysokości średnich trzymiesięcznych obrotów wykonywanych na koncie. Jego kwota minimalna wynosi 500 zł, maksymalna stanowi trzykrotność uzyskiwanych przez Ciebie dochodów. Przyznanie limitu odnawialnego w rachunku łączy się z opłatą naliczaną przez bank w wysokości 1% przyznanej kwoty, minimum 50 zł.  Oprocentowanie wykorzystanych środków wynosi 18%. Jest ono jednak naliczane w momencie korzystania z limitu (w wysokości do 150.000 zł) powyżej 7 dni kalendarzowych. Dodatkowo dla osób, które przenoszą limit w koncie osobistym bank obniża oprocentowanie o 8 punktów procentowych, a przyznanie kredytu odbywa się na podstawie trzech ostatnich wyciągów z poprzedniego rachunku, do wysokości 110% limitu na obecnym koncie.

Posiadacz Dobrego Konta może zostać objęty ubezpieczeniem MilleZdrowie, które obejmuje świadczenia na wypadek trwałego inwalidztwa (spowodowanego również w środku lokomocji). Suma świadczenia dla ubezpieczonego wynosi 5.000 zł. Opłata miesięczna pobierana za usługę MilleZdrowie wynosi 1,99 zł.

Podsumowując ofertę Dobrego Konta należy powiedzieć, iż jako właściciel rachunku korzystasz w pełnym zakresie z wszystkich udogodnień jakie konto osobiste powinno posiadać, a przy elektronicznym posługiwaniu się rachunkiem i  zapewnieniu miesięcznego wpływu w wysokości 1.000 zł konto staje się zupełnie bezpłatne. W ocenie należy zaznaczyć jeszcze jedną ważną opcję, o której jeszcze nie było wspominanie. Jest nią 3% zwrotu wartości wydatków dokonanych kartą płatniczą w sklepach, supermarketach, stacjach benzynowych na rachunek konta. Wszystko to sprawia, iż rachunek na tle innych ofert kont osobistych kształtuje się jako na prawdę Dobre Konto.