ojciecPanowie – ojcowie już niebawem wasze święto. Ci, którzy posiadają potomstwo będą najważniejsi. Jaki prezent byłby dla was najlepszy? Długo nie trzeba szukać odpowiedzi. Ktoś kto jest rodzicem chce jednego: szczęścia swojego dziecka. Dlatego priorytetowym staje się zapewnienie mu beztroskiego dzieciństwa, dobrodziejstwa okresu szkolnego, szalonych lat studenckich i spokojnej przyszłości. A co za tym idzie, finanse.

Z badań wynika, że wychowanie dziecka kosztuje nas około 200.000 zł. Jak więc zapewnić godną przyszłość własnemu potomstwu? Odpowiedzią są oszczędności i mądrze skalkulowany domowy budżet.  W naturze męskiej wykreowane jest zapewnienie swojej rodzinie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa finansowego. Podstawą staje się więc posiadanie środków, którymi sfinansujemy codzienne wydatki jak i koszty związane z przyszłością naszych pociech.

Kiedy pojawia się dziecko następuje szybka rekalkulacja domowego budżetu. W codziennych wydatkach trzeba szybko wygospodarować dodatkowe środki przeznaczone na jego utrzymanie. Wraz z dorastaniem dziecka wzrastają jego potrzeby i związane z tym koszty. Z badań wynika, że zaledwie 30% rodziców przyznało, że odkłada pieniądze z myślą o przyszłości swoich potomków.  Dlatego powinniśmy oszczędzać od samego początku.

Form gromadzenia funduszy jest wiele: rachunek oszczędnościowy, lokata bankowa, lokata strukturyzowana, polisa lokacyjna, inwestowanie w fundusze, surowce czy zakup indeksów giełdowych.

Rachunek oszczędnościowy pozwala na elastyczne zarządzanie własnymi oszczędnościami. Środki wpłacasz i wypłacasz w dowolnym momencie oszczędzania. I w odniesieniu do przyszłości naszego dziecka może to nie jest najlepszy sposób na gromadzenie środków, ponieważ mamy do nich dowolny swobodny dostęp i kto nam zabroni dokonać wypłaty, kiedy braknie nam pieniędzy na zapłacenie rachunków za prąd czy ratę kredytu.

Lokata bankowa zamraża środki na pewien okres czasu. Jest to rodzaj depozytu, którego zerwanie przed terminem umownym  powoduje utratę odsetek. Będzie to pewien rodzaj zabezpieczenia przez „podbieraniem” oszczędności z rachunku lecz zwykła lokata bankowa podobnie jak rachunek oszczędnościowy nie zapewni nam wysokich zysków. Jest to produkt bezpieczny a co za tym idzie niskodochodowy. Średnie oprocentowanie lokat sięga wartości 2% w skali roku. Ponadto w obu przypadkach dochody obłożone są 19-procentowym podatkiem.

Trochę inną formą oszczędzania są lokaty strukturyzowane. Przynoszą one wyższe zyski (nawet 25% w skali roku) niż lokaty bankowe dając gwarancję zwrotu kapitału. Z reguły struktura zbudowana jest z dwóch instrumentów finansowych. W lokacie strukturyzowanej mamy część oszczędnościową (bezpieczną lokatę bankową) oraz część inwestycyjną, która pozwala na osiągnięcie wyższych zysków. Struktury inwestują w indeksy giełdowe, surowce, fundusze inwestycyjne, kursy walut itd. a to wiąże się z większym ryzykiem. Ostatecznie w momencie wypłaty możemy cieszyć się wysokim dochodem, który wypracowała nasza część inwestycyjna lub dostać kapitał (być może niższy niż ten wpłacony na starcie), który zagwarantowała nam lokata.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje gromadzenia środków są z reguły krótkoterminowe, które w życiu naszego dziecka są wręcz znikome. Dlatego warto zastanowić się nad długoterminową formą oszczędzania w postaci polisolokat, planów długoterminowych czy Indywidualnych Kont Emerytalnych. W tym przypadku oszczędzamy regularnie opłacając składki miesięczne lub roczne przez minimum 5-10 lat. Środki inwestowane są w zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, które sami wybieramy. Decydując się na ten rodzaj oszczędzania mamy pewność, że od momentu narodzin dziecka do pójścia na studnia zagwarantowane mamy środki na jego dalszą przyszłość.

Bycie ojcem nie jest łatwe, zapewnienie bezpieczeństwa również tego finansowego jeszcze trudniejsze ale czy uśmiech i możliwość towarzyszeniu swojemu dziecku w jego pierwszych krokach, balu maturalnym, odbiorze dyplomu i weselnym przyjęciu nie jest bezcenne? Oczywiście, że jest.