dolarKwartet Gwiazd III to kolejna edycja cieszącego się popularnością produktu strukturyzowanego oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ WARTA S.A. Strategia wykorzystana w produkcie udowodniła już swoją skuteczność. W ciągu 11 miesięcy, od pierwszej edycji produktu, indeks, na którym oparty jest Kwartet Gwiazd wzrósł aż o 8,92%. Indeks jest oparty na czterech dużych i znanych na świecie funduszach przychodowych.

Kwartet Gwiazd III to produkt strukturyzowany, w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, z którego premia uzależniona jest od zachowania indeksu BNP Paribas Income Star Funds. W jego skład wchodzą cztery fundusze przychodowe: trzy luksemburskie – BlackRock Global Multi Asset Income Funds, JPMorgan Global Income Fund, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz brytyjski M&G Optimal Income Fund. Alokacja w każdy z nich odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą i równą wagę w indeksie (po 25%).

Globalne fundusze przychodowe inwestujące w wiele klas aktywów umożliwiają inwestorom dostęp do zróżnicowanych pod względem geograficznym aktywów generujących przychód. Poszukują one rozwiązań, które w różnych warunkach rynkowych będą generowały stabilny przychód. Cechuje je szerokie spektrum inwestycyjne, elastyczność strategii i duża dywersyfikacja.

Przejrzystość i elastyczność

Konstrukcja produktu jest prosta i elastyczna. Klient partycypuje w wynikach osiąganych przez indeks BNP Paribas Income Star Funds. Premia obliczana jest w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia. Jest ona równa wynikowi, jaki  osiągnął indeks, pomnożonemu przez poziom partycypacji. Poziom partycypacji jest  różny w zależności od wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki alokacyjnej podlegającym ochronie. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki formie prawnej, świadczenie ubezpieczeniowe (premia) jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Tabela 1: Dostępne warianty produktu Kwartet Gwiazd III

 

Stopień ochrony składki alokacyjnej

na koniec okresu ubezpieczenia

Okres umowy

Partycypacja
w wynikach

Wariant 100

100%

36 miesięcy

50-70%

Wariant 95

95%

36 miesięcy

90-110%

Wariant 80

80%

36 miesięcy

235-265%

 

Kwartet Gwiazd I i II duża popularność i już atrakcyjne wyniki

W czasie dwóch poprzednich edycji Kwartetu Gwiazd Klienci Expander zainwestowali łącznie kwotę aż 62,2 mln zł. Pierwsza edycja Kwartetu Gwiazd, wystartowała 11 lipca 2013 roku i w ciągu 11 miesięcy, indeks o który oparty jest produkt zyskał aż +8,92%, z kolei w drugiej edycji (start 10 października 2013 r.) w ciągu zaledwie 8 miesięcy indeks zarobił już +8,91%

wykres

Dodatkowe 7,0% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego Kwartet Gwiazd III, klienci przystępujący do produktu będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 2-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 7,0% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 1 lipca do 11 sierpnia 2014.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł, a czas trwania 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors sp. z o.o.