inwestycjaLuty należał do niezwykle udanych dla większości osób inwestujących w fundusze akcyjne. Dobre wiadomości dotyczyły zwykle rynków rozwiniętych, w tym i amerykańskiego. Prawdziwym prymusem okazała się jednak polska giełda, natomiast jedną z najgorszych inwestycji były fundusze akcyjne lokujące środki w Rosji. Expander zwraca uwagę, że ze względu konflikt na Krymie, w marcu te fundusze mogą przynieść dotkliwe straty.

Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja na większości rynków rozwiniętych, gdzie wreszcie powrócił optymizm. Amerykański S&P500 wzrósł o 3,74% (wspiął się na nowe szczyty), niemiecki DAX o 3%, a francuski CAC 40 o 5,3%. Jedynie tempa nie dotrzymał japoński NIKKEI225, który stracił niecałe 0,9%. Rewelacyjnie wyglądała sytuacja na warszawskim parkiecie – Indeks WIG wzrósł o 5,9%, a szczególnie silne okazały się największe spółki z indeksu WIG20 (+6,9%). Z kolei indeksy grupujące małe (sWIG80)
i średnie (mWIG40) spółki zyskały odpowiednio 0,6% oraz 5,9%.

Najwyższą stopę zwrotu (+14,41%) w lutym wypracował fundusz Quercus lev, którego polityka zakłada odwzorowywanie indeksu WIG20lev czyli dwukrotności zmiany indeksu WIG20. Na kolejnym miejscu znalazł się Superfund Goldfuture (+12,5%) któremu udało się wykorzystał wzrosty na rynku złota. Warto podkreślić, że fundusz ten nie jest klasycznym rozwiązaniem surowcowym ponieważ stanowi połączenie strategii podążania za trendami (manager futures) z ceną złota. Również dobry wynik wypracował PKO Złota +7,57%. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy aż cztery należały do Superfunda.

10 najlepszych funduszy w lutym 2014

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Zysk inwestując 10 000 PLN
(brutto)

Zysk inwestując 10 000 PLN
(netto)

QUERCUS lev

14,41%

1 441 zł

1 167 zł

Superfund Goldfuture

12,50%

1 250 zł

1 013 zł

Superfund C

9,77%

977 zł

791 zł

Idea Akcji

9,55%

955 zł

774 zł

Idea Zmiennego Zaangażowania

8,70%

870 zł

705 zł

Superfund B

8,35%

835 zł

676 zł

Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa

8,18%

818 zł

663 zł

Superfund Trend Bis Powiązany SFIO

8,16%

816 zł

661 zł

PKO Złota

7,57%

757 zł

613 zł

Opera Universa.pl

7,48%

748 zł

606 zł

Żródło: opracowanie Expander Advisors

W dziesiątce najgorszych funduszy aż cztery to fundusze inwestujące w akcje rosyjskie. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę eskalację konfliktu ukraińsko-rosyjskiego oraz spadek indeksu RTS w lutym o blisko 5%. Niemniej jednak, „straty” posiadaczy funduszy jednostek uczestnictwa z tej grupy są mniejsze niż w poprzednim miesiącu.

Paradoksalnie najgorszym funduszem lutego okazał się… „najlepszy” fundusz stycznia, czyli Eurogeddon (Opera SFIO). Zanotował on stratę wynoszącą aż 11,88%. Pesymistyczne założenia funduszu, w tym zajmowanie krótkich pozycji na wiodące indeksy światowe, nie mogły się sprawdzić podczas lutowego „optymizmu” na rynkach rozwiniętych. Podobne są przyczyny słabych wyników funduszy Quercus short (-6,92%) oraz Ipopema Short Equity (-6,87%), które mają za zadanie odwzorowywać indeks WIG20short, czyli zarabiać podczas spadków indeksu WIG20.

 

10 najgorszych funduszy w lutym 2014

Fundusz

Stopa zwrotu za luty 2014

Strata inwestując 10 000 PLN

Eurogeddon

-11,88%

-1 188 zł

QUERCUS short

-6,92%

-692 zł

Ipopema Short Equity

-6,87%

-687 zł

Investor Rosja

-5,98%

-598 zł

Arka Prestiż Akcji Rosyjskich

-5,46%

-546 zł

ING Rosja EUR

-4,36%

-436 zł

Caspar Akcji Rosyjskich

-4,35%

-435 zł

ALTUS Short

-3,70%

-370 zł

Skarbiec Market Neutral

-3,36%

-336 zł

PKO Papierów Dłużnych USD

-2,18%

-218 zł

Żródło: opracowanie Expander Advisors