funduszeNajgorszymi inwestycjami stycznia okazały się fundusze akcyjne lokujące środki w Turcji i Rosji. Część z nich przyniosła straty przekraczające 10%. Również słabo wypadły fundusze akcji rynków rozwiniętych. Nie powinno więc dziwić, że najwięcej zyskał fundusz zarabiający na spadkach cen akcji oraz inwestujący w złoto (+8,7%). Co ciekawe, obronną ręką z sytuacji wyszły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek.

W dziesiątce najgorszych funduszy w styczniu 2014 r. aż sześć to fundusze inwestujące w akcje tureckie i rosyjskie. W minionym miesiącu jednostki uczestnictwa części z nich straciły na wartości ok. 10%. Na tak silne „schłodzenie” nastrojów inwestorów wpływ miało przede wszystkim dalsze ograniczanie skupu aktywów przez amerykański FED. Comiesięczna pula została zredukowana do 65 mld USD. Pociągnęło to za sobą dalszy odwrót od rynków wschodzących, w tym przecenę większości walut (w szczególności tureckiej liry i argentyńskiego peso), obligacji oraz spadki na giełdach.

Niewiele lepiej wyglądała sytuacja na rynkach rozwiniętych, gdzie amerykański S&P500 zniżkował o 3,5%, niemiecki DAX o 2,6% a francuski CAC 40 o 3%. Największa fala przeceny dotknęła jednak japoński NIKKEI225, który stracił blisko 8,5%.

Najgorszym funduszem stycznia nie jest jednak fundusz inwestujący w akcje, lecz Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Zanotował on stratę wynoszącą aż 14,55%. Wynika to przede wszystkim z bardzo agresywnej polityki inwestycyjnej oraz konieczności przeszacowania wartości aktywów, która doprowadziła do ogromnego spadku jednostki uczestnictwa w ciągu zaledwie jednego dnia. Warto przypomnieć, że w grudniu fundusz również przyniósł stratę (3%). W związku z masowym wycofywaniem kapitału przez inwestorów Copernicus Capital TFI zmuszone zostało (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego) do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

10 najgorszych funduszy w styczniu 2014

Fundusz

Stopa zwrotu za styczeń 2014

Strata inwestując 10 000 PLN

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych

-14,55%

1 455 PLN

QUERCUS Rosja

-11,87%

1 187 PLN

QUERCUS Turcja

-10,20%

1 020 PLN

Superfund C

-9,89%

989 PLN

Arka BZ WBK Akcji Tureckich

-9,49%

949 PLN

Pioneer Akcji Europy Wschodniej

-8,77%

877 PLN

Caspar Akcji Tureckich

-8,64%

864 PLN

Arka Prestiż Akcji Rosyjskich

-8,61%

861 PLN

Investor Ameryka Łacińska

-8,26%

826 PLN

Investor Turcja

-7,96%

796 PLN

Źródło: opracowanie Expander Advisors

Mimo trudnej sytuacji na wielu giełdach optymistycznie wyglądała natomiast sytuacja na warszawskim parkiecie. Indeksy grupujące małe (sWIG80) i średnie (mWIG40) spółki zyskały odpowiednio 0,4% oraz 1,1%. Dzięki temu, w styczniu, wśród 10 najlepszych funduszy znalazły się aż dwa fundusze inwestujące w akcje MIŚ: Investor Top 25 Małych Spółek FIO z wynikiem +2,87% oraz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek +2,83%.

Najwyższą stopę zwrotu (+8,73) w styczniu wypracował jednak fundusz Eurogeddon. Jego polityka inwestycyjna zakłada między innymi zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach futures na WIG20, DAX, CAC40 czy Stoxx. Fundusz ten zarabia więc gdy ceny akcji na wskazanych rynkach spadają oraz gdy rosną ceny złota. Ta strategia sprawdziła się idealnie w styczniowych zawirowaniach rynkowych. Nie zmienia jednak negatywnego obrazu funduszu, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił -24,7%.

Na drugim i trzecim miejscu znalazły się fundusze inwestujące bezpośrednio lub pośrednio w złoto, które skorzystały na styczniowym wzroście ceny tego surowca. PKO Złota zyskał 6,7%, natomiast Investor Gold wypracował wynik +4,79%. Kolejne pozycje zostały zdominowane przez fundusze dłużne zagraniczne, które zyskiwały głównie dzięki spadkowi rentowności papierów skarbowych (m.in. amerykańskich i niemieckich) w krajach rozwiniętych. Dodatkowo wynikom tych funduszy pomogło umocnienie się dolara i euro.

10 najlepszych funduszy w styczniu 2014

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Zysk inwestując 10 000 PLN
(brutto)

Zysk inwestując 10 000 PLN
(netto)

Eurogeddon

8,73%

873 PLN

707 PLN

PKO PLNota

6,70%

670 PLN

543 PLN

Investor Gold Otwarty

4,79%

479 PLN

388 PLN

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

4,04%

404 PLN

327 PLN

PKO Papierów Dłużnych USD

3,91%

391 PLN

317 PLN

PZU Energia Medycyna Ekologia

3,33%

333 PLN

270 PLN

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

2,97%

297 PLN

241 PLN

Amplico Obligacji Światowych

2,94%

294 PLN

238 PLN

Investor Top 25 Małych Spółek FIO

2,87%

287 PLN

232 PLN

KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

2,83%

283 PLN

229 PLN

Źródło: opracowanie Expander Advisors