Rachunek osobisty jest podstawowym instrumentem płatniczym, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie własnego funkcjonowania. Rachunki regulowane drogą elektroniczną, płatności dokonywane bez wychodzenia z domu, szereg funkcji ułatwiających całodobowy dostęp do Twoich środków to dziś podstawowe elementy, którymi wyposażone zostaje każde konto osobiste.

Na co więc musisz zwrócić uwagę dokonując wyboru najlepszego dla Ciebie rachunku osobistego? Przede wszystkim na swój codzienny tryb życia oraz koszty prowadzenia rachunku. Rachunek musisz dopasować do Twojej mobilności, zasobności czasu i Twojego portfela.

Oferta Invest Banku Invest-Konto Efekt jest interesująca pod jednym względem. Jedna opłata w wysokości 15 zł miesięcznie naliczana za prowadzenie rachunku zapewnia szeroki dostęp do rachunku zarówno w oddziale banku jak i za pośrednictwem Internetu, infolinii banku czy telefonu komórkowego.

Jako właściciel rachunku możesz bezpłatnie korzystać z konta przez internet, wap i sms. Do wyboru dostajesz dwa sposoby obsługi konta: aktywny lub pasywny. W ramach usługi pasywnej możesz (w zależności od kanału dostępu): uzyskać informacje o posiadanych rachunkach, w tym o saldzie wolnych środków, uzyskać listę operacji dla każdego rachunku, otrzymać informacje o posiadanych kartach bankowych, dokonać zmiany hasła logowania, uzyskać informacje o ofercie Invest-Banku, wygenerować klucz elektroniczny w celu zmiany usługi pasywnej na aktywną. Za informację o rachunku przesłaną w formie wiadomości sms, zawierającej m.in. dane o o saldzie lub liście przeprowadzonych operacji na rachunku, każdorazowo zapłacisz 1 zł. W ramach usługi aktywnej możesz korzystać ze wszystkich możliwości usługi pasywnej oraz w zależności od kanału dostępu wykonać przelew, w tym także przelew do ZUS i do US, założyć lub zerwać lokatę, złożyć wniosek o kartę bankową, aktywować kanały dostępu oraz je blokować, prowadzić bezpośrednią korespondencję z bankiem (do autoryzacji realizowanych transakcji przez internet stosujesz podpis elektroniczny).

Jak widzisz jest to jedna z najlepiej rozbudowanych pod względem elektronicznego dostępu oferta rachunku osobistego.

Analizując poszczególne elementy rachunku, najważniejsze są koszty jego prowadzania oraz opłaty naliczane za realizację wykonywanych operacji.

Przelew wewnętrzny jak i zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Internetu, wap, automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny. Opłata zostaje naliczona w momencie wykonania przelewu wewnętrznego u konsultanta infolinii w wysokości 2 zł oraz za realizację przelewu zewnętrznego. Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 3 zł. Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny, u konsultanta kosztuje 4 zł. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny bez względu na kanał dystrybucji.

Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,22% przelewanej kwoty, minimum 25 zł, maksimum 160 zł.

Ustanowienie zlecenia stałego na rachunek bankowy w Invest-Banku kosztuje 2 zł; realizacja, zmiana i odwołanie usługi są bezpłatne. W przypadku zlecenia na rachunek w innym banku realizacja jest bezpłatna, za pozostałe czynności pobierana jest opłata w wysokości: 2 zł za zdefiniowanie, 2 zł – modyfikację oraz 5 zł za odwołanie.

Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty na dowolny rachunek bank nie pobiera opłat. Nalicza jednak opłatę za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty w wysokości 3 zł.

Karta płatnicza wydawana do rachunku jest bezpłatna. Jako właściciel konta masz do wyboru kartę Visa Classic EMV (wydawana na okres 3 lat) lub Maestro PayPass EMV (wydawana na okres 4 lat). Karty umożliwiają wypłatę środków oraz realizację płatności przez Internet. Dodatkowo karta Maestro PayPass EMV pozwala na realizację płatności w technologii zbliżeniowej PayPass (aby zapłacić kartą za zakupy w kwocie do 50 zł wystarczy zbliżyć ją do specjalnego czytnika).

Za wypłatę gotówki kartą płatniczą w bankomatach krajowych bank nalicza opłatę w wysokości 3% wypłacanej kwoty, minimum 6 zł. W bankomatach zagranicznych prowizja wynosi 3% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł. Jednak powyższa opłata nie zostanie naliczona jeśli w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą wyniesie minimum 400 zł i jednocześnie średnie saldo na rachunku wyniesie 1.500 zł lub posiadasz w banku kredyt, który obsługiwany jest terminowo.

Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna.

Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1%.

Jako posiadacz rachunku Invest-Konto Efekt oprócz wszystkich udogodnień w postaci dostępnych w nim usług możesz skorzystać również z limitu kredytowego w wysokości od 800 do 25.000 zł. Kwota limitu określana zostaje na podstawie wysokości Twoich miesięcznych wpływów na rachunek oraz oceny Twojej zdolności kredytowej lub historii rachunku ze poprzedniego banku. Maksymalna kwota kredytu stanowi 3 lub 6-krotność miesięcznych wpływów na rachunek. O limit kredytowy w wysokości  trzykrotności wpływów na rachunek możesz się ubiegać po 3 miesiącach posiadania konta. Po 6 miesiącach maksymalna wysokości limitu może równać się sześciokrotności wpływów. Analogiczna sytuacja odnosi się do posiadaczy rachunku w innym banku, którzy chcą uzyskać limit przenosząc swoje konto. Jednak w tym przypadku limit przyznawany jest na podstawie historii rachunku z innego banku z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Limit w rachunku przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Opłata naliczana za przyznanie limitu wynosi 1% przyznanej kwoty. Dodatkowo pobierana jest opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu kredytowego: dla kwoty do 2.000 zł opłata wynosi 20 zł; powyżej 2.000 zł do 10.000 zł – 40 zł; powyżej 10.000 zł – 60 zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku wynosi 16,5%.

Minusem oferty jest wymagana przez bank deklarowana miesięczna kwota wpływów na rachunek w wysokości minimum 800 zł.

Podsumowując: w cenie rachunku (15 zł miesięcznie) dostajesz do dyspozycji za darmo pełną obsługę konta za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej: internet, wap sms i telefon. Jednak wymagana kwota deklarowanych miesięcznych wpływów na rachunek może się stanowić duży problem.