credit-card--gold-and-platinum-206578-sKarta kredytowa jest instrumentem płatniczym, którego posiadanie staje się coraz mniej modne. Prestiż z bycia właścicielem karty kredytowej nie jest już tak wysoki jak traktowano go dawniej. Instytucje finansowe z miesiąca na miesiąc odnotowywują spadek liczby zarówno posiadanych jak i nowo wydawanych kart kredytowych. Nie mniej jednak karty kredytowe są i będą zawsze obecne w naszym codziennym życiu ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych oraz dochodowych produktów kredytowych banku.

Umiejętne użytkowanie karty daje nam jako użytkownikowi możliwość dysponowania darmową gotówką w postaci przyznanego limitu kredytowego nawet przez okres 2 miesięcy. Dla większości z nas to bardzo kusząca propozycja.

Oferta kart kredytowych dostępnych na rynku finansowym jest zróżnicowana: od kart standardowych po karty kredytowe wydawane dla najbardziej prestiżowych klientów banku.

I właśnie taką ofertę dla najbogatszych przygotował Bank BPH wydając kartę kredytową MasterCard Platinum. Karta kredytowa skierowana jest do najzamożniejszych klientów banku, z segmentu Private Bankingu. Aby móc zostać zakwalifikowanym do danego segmentu klienta należy posiadać w banku lub Grupie Kapitałowej Banku BPH aktywów płynnych na poziomie 300.000 zł lub wpływów na rachunek na poziomie minimum 15.000 zł. Jeśli spełnisz określone powyżej warunki stajesz się „szczęśliwym” posiadaczem karty kredytowej MasterCard Platinum.

Z podstawowych informacji wynika, że karta zapewnia dostęp do limitu kredytowego w wysokości nawet 200.000 zł. Jego kwota określana jest na podstawie naszej zdolności kredytowej.

Maksymalny okres bezodsetkowy karty wynosi 54 dni. W tym okresie oprocentowanie transakcji jest zerowe. Jednak muszą być to transakcje bezgotówkowe. Jeśli wypłacimy kartą kredytową gotówkę oprocentowanie transakcji wzrośnie z 0% do wartości 9,5% w skali roku. I właśnie tu jest ukryty „haczyk” związany z użytkowaniem karty kredytowej. Jeśli płacimy nią bezgotówkowo możemy cieszyć się nieoprocentowaną gotówką przez okres 55 dni. Po tym okresie transakcje bezgotówkowe oprocentowane będą 9,5% w skali roku.

Karta kredytowa to nie tylko limit kredytowy oraz okres bezodsetkowy. Karta kredytowa skierowana dla prestiżowych klientów banku posiada wyjątkowe atrakcje, które wyróżniają ją na tle innych kart kredytowych. Atuty oferty, z których możemy korzystać jako właściciel karty to:  karta Priority Pass, Serwis Concierge, bezpłatne ubezpieczenie Bezpieczna Karta, Bezpieczny Portfel, Pakiet Platinum oraz usługa MasterCard Global Service (zastrzeżenia karty, awaryjna wypłata gotówki oraz awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą).

Pakiet Platinum, którym zostaje objęty właściciel karty to ubezpieczenie podróżne z tytułu: kosztów leczenia z limitem do 150.000 zł, transportu i repatriacji, pobytu osoby towarzyszącej, kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy typu „assistance” ( w tym usługi Concierge i Home Assistance), kosztów wynikających z następstw nieszczęśliwych wypadków z górnym limitem odpowiedzialności wynoszącym 100.000 zł. Pakiet obejmuje także bezpłatne umieszczenie własnego wizerunku na karcie jako formę dodatkowego zabezpieczenia.

Pakiet Bezpieczny portfel, który gwarantuje ochronę na wypadek nieuprawnionego użycia karty w wyniku kradzieży lub kradzieży z rozbojem, do trzech godzin po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Obejmuje nieuprawnione użycie karty, rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu oraz koszty związane z wydaniem nowej karty, dokumentów osobistych oraz zakupem portfela.

Serwis Concierge pozwala posiadaczowi karty na zlecenie usługi znajdującej się w ofercie banku obsłudze serwisu. Obejmuje swoim zakresem między innymi: rezerwację biletów lotniczych, organizacje opieki nad dzieckiem, organizację i dostarczenie pod wskazany adres kwiatów, artykułów spożywczych itp., organizację wynajęcia samochodu.

Priority Pass jest kartą członkowską uprawniającą do korzystania z ponad 600 sal klubowych dla VIP-ów na ponad 300 lotniskach na świecie. Dzięki niej Ty i osoba towarzysząca w komfortowych warunkach (zagwarantowany poczęstunek, dostęp do telefonu, faksu, TV) oczekujecie na lot. Opłata naliczana za skorzystanie z usługi wynosi 30 USD od osoby.

Opłata związana z otrzymaniem karty jest zerowa. Od drugiego roku używania karty za jej obsługę zapłacisz 500 zł. Opłaty możesz uniknąć jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin pobrania opłaty rocznej dokonasz kartą transakcji (wykluczając przelewy z karty) na kwotę 54.000 zł. Jeśli kwota transakcji wyniesie 36.000 zł opłata roczna będzie zmniejszona o połowę do wysokości 250 zł. Pierwsza karta kredytowa wydawana jest na okres 1 roku. Okres ważności kart wydawanych w kolejnych latach wynosi 2 lata. Do rachunku karty głównej na Twoją prośbę mogą zostać wydane 2 karty dodatkowe, której pojedynczy koszt wynosi 250 zł.