Karta kredytowa już dawno stała się powszechnym środkiem kredytowym zastępującym nam czystą gotówkę w portfelu plastikowym pieniądzem. Kartą kredytową zapłacisz za sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, zakupy w sklepie, miesięczne rachunki: gaz, prąd, czynsz itp. Jeśli dobrze ją użytkujesz posiadanie karty kredytowej okazuje się nie takie złe, a limit kredytowy przyznany na jej koncie może w znaczny sposób systematycznie wspomagać dziury domowego budżetu.

Osoby, które posmakują korzyści płynących z mądrego posługiwania się kartą kredytową wręcz nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez dodatkowej kwoty limitu kredytowego dostępnego na karcie przez 24 godziny na dobę. Oczywiście przeznaczenie karty kredytowej jest dedykowane głównie pod operacje bezgotówkowe gdyż wszelkie operacje gotówkowe są usługami wysoko płatnymi lecz jeśli gotówka będzie Ci potrzebna od zaraz, nawet o późnej porze w nocy spokojnie możesz z niej skorzystać wypłacając środki w dowolnym bankomacie w kraju czy zagranicą.

Tak właśnie skonstruowana została karta kredytowa. Limit kredytowy na karcie przyznawany jednorazowo funkcjonuje w oparciu o zwykły kredyt gotówkowy, który w wyznaczonym przez bank pewnym okresie czasu pożyczany jest za darmo. Środki są nieoprocentowane. Jedyną opłatę, którą ponosisz na starcie jest opłata naliczana za wydanie karty kredytowej.

Dla Karty Kredytowej Silver w BZ WBK ustalił wysokość limitu kredytowego w kwocie od 1.000 zł do maksymalnie 20.000 zł. Jego kwota określana jest indywidualnie na postawie Twojej zdolności kredytowej, w której nieodzownym elementem jest Twoje miesięczne wynagrodzenie. Minimalne wymagane dochody netto aby móc ubiegać się o przyznanie karty kredytowej Silver wynoszą 650 zł. Jest to powiem jedna z niższych wartości biorąc pod uwagę konkurencyjne oferty kart kredytowych z określoną wysokością limitu.

Bank Karta kredytowa
Okres bezodsetkowy
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych
Nordea Bank MC Nordea Aspirace 54 dni 12,50%
Meritum Bank Visa Classic 54 dni 15,90%
BOŚ Visa Classic 55 dni 16,50%
BZ WBK Karta Kredytowa Silver 54 dni 22,00%
Credit Agricole Karta Silver
54 dni 22,80%
Raiffeisen Bank Visa Classic 54 dni 22,99%

Opłata za wydanie karty kredytowej wynosi 2,5% od przyznanego limitu kredytowego, maksymalnie 58 zł. Opłata ta nie jest naliczana, jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty wydania karty dokonasz minimum trzech transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty) lub gotówkowych z rachunku karty. Karta kredytowa wydawana jest na okres 2 lat.

Podobnie naliczana jest opłata za wznowienie karty czy opłata roczna w wysokości 2,5% od kwoty przyznanego limitu, maksymalnie 58 zł. Jednak tutaj również możesz liczyć na pewne obniżki a mianowicie bank nie naliczy opłaty za wznowienie karty pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) lub gotówkowych w roku poprzednim na łączną kwotę minimum 12.000 zł.

Opłata miesięczna naliczana jest w 2 roku użytkowania karty w wysokości 0,2% od przyznanego limitu, maksymalnie 5 zł. Jeśli płacąc kartą w ciągu poprzedniego miesiąca dokonasz transakcji (wykluczając przelewy z karty) na kwotę minimum 1.000 zł, opłata nie będzie pobrana.

Podczas wypełniania wniosku o kartę decydujesz o formie naliczania opłaty za użytkowanie karty (począwszy od drugiego roku) spośród dwóch dostępnych trybów: miesięczny lub roczny. Wybranie odpowiedniego trybu pozwoli Tobie na oszczędności z tytułu opłaty za kartę w zależności od częstotliwości z jaką z niej korzystasz. Jeśli zamierzasz aktywnie używać karty przez cały rok, wybierz opłatę roczną – bank weźmie wtedy pod uwagę Twoje roczne obroty kartą i na tej podstawie może zwolnić cię z obowiązku opłaty za nią. Jeśli jednak z karty będziesz korzystać sporadycznie, a suma transakcji w ciągu roku nie przekroczy 12.000 zł, wybierz raczej opcję miesięcznej opłaty za kartę.

Dodatkowo w opcji karty kredytowej bank umożliwia skorzystanie z umieszczenia własnego wizerunku na karcie za co naliczana jest opłata w wysokości 9,9 zł.

Maksymalny okres bezodsetkowy Karty Kredytowej Silver wynosi do 54 dni. Oznacza to tyle, że wszelkie operacje bezgotówkowe wykonane w okresie 54 dni nie są oprocentowane. Po jego upływie oprocentowanie wykorzystanej gotówki podobnie jak oprocentowanie transakcji gotówkowych wzrasta do wartości 22%.

Jeśli mowa o wypłacie gotówki z bankomatu warto również wspomnieć o opłatach związanych z powyższą operacją. Wypłata gotówki w oddziałach BZ WBK, w bankomatach sieci BZ WBK24, w placówkach agencyjnych BZ WBK Minibank, w bankomatach poza siecią BZ WBK24, bankomatach zagranicznych oraz w terminalach kosztuje 3% naliczane od kwoty transakcji, minimum 10 zł. Dodatkowo w przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych kartami systemu Visa w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 3 %.

Oprócz wypłaty gotówki z bankomatu, operacją płatną realizowaną z rachunku karty jest również przelew. Przelew realizujesz na rachunek w PLN, bez możliwości dokonywania przelewu na rachunek własny np: na rachunek innej karty kredytowej. Za dokonanie przelewu pobierana jest opłata w wysokości 2% od kwoty przelewu, minimum 5 zł. Transakcja przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej traktowana jest jak transakcja bezgotówkowa.

Mówiąc o karcie kredytowej należy wspomnieć o korzyściach płynących z racji jej posiadania a mianowicie należy wymienić opcję takie jak ubezpieczenie, ewentualne rabaty, promocje, którymi zostajesz objęty jako właściciel karty.

W Karcie Kredytowej Silver bezpłatnie zostajesz objęty ubezpieczeniem Bezpieczne Pieniądze oraz Bezpieczne Pieniądze Komfort.

Pakiet Bezpieczne Pieniądze ochroni przed skutkami zgubienia lub kradzieży karty oraz straty gotówki pobranej za jej pomocą z bankomatu lub kasy oddziału BZ WBK.

Pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort uzupełnia zakres oferty Bezpieczne Pieniądze o ochronę zakupów opłaconych kartą w przypadku kradzieży bądź zniszczenia, zwrot kosztów odtworzenia dokumentów utraconych wraz z kartą oraz daje dostęp do usług assistance: infolinia ogólna, medyczna, techniczna dla domu i pojazdu, prawna oraz podróżna. Koszt miesięczny w wysokości 3,75 zł.

Z ubezpieczeń opcjonalnych, za które bank nalicza opłaty posiadasz Pakiet Twoje Bezpieczeństwo. Pakiet dodawany jest automatycznie do nowych kart gdyż jest on bezpłatny przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe użytkowania karty. Gwarantuję spłatę zadłużenia w przypadku utraty pracy, niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Opłata pobierana od trzeciego miesiąca posiadania ubezpieczenia wynosi 0,36% od salda zadłużenia.

Robiąc zakupy w internecie może bezpłatnie skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia swoich transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Wystarczy mieć aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet i zarejestrować się w usłudze. Standardowo użytkownik karty jest identyfikowany na podstawie: numeru karty, daty jej ważności oraz wartości kontrolnej CVV2/CVC2. Dzięki usłudze 3D-Secure jest dodatkowo identyfikowany na podstawie smsKodu.

Dodatkowo bank zapewnia rabaty we własnym pasażu handlowym Premiumshop24. Płacąc kartą BZ WBK za zakupy w sklepie otrzymasz 1% zwrotu na kolejne zakupy w postaci bonu elektronicznego. Dodatkowo korzystasz z rabatów do 20% w punktach handlowo-usługowych partnerów banku, zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Z dodatkowych funkcji karty, które mogą okazać się przydatne w późniejszym okresie jej użytkowania warto również wspomnieć o tym, iż niespłacane zadłużenie na karcie możesz rozłożyć na kredyt ratalny w opcji Ratio z oprocentowaniem 11,9%. Spłata zakupów dokonanych kartą kredytową odbywa się  w ratach z oprocentowaniem 11,9% w okresie od 6 do 18 miesięcy. Minimalne zadłużenie, które można rozłożyć na raty wynosi 500 zł.

Bank wymaga spłaty 5% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł.