Karta pre-paid zwana często elektroniczną portmonetką to nic innego jak Twoja gotówka zamknięta w zwykłej karcie płatniczej. Jest to karta przedpłacona, z której możesz korzystać po uprzednim jej zasileniu. Załadowaną kartą możesz posługiwać się wszędzie całkowicie zastępując w portfelu gotówkę plastikowym pieniądzem.

Karta pre-paid nie jest kartą kredytową, nie jest również kartą płatniczą powiązaną z konkretnym rachunkiem osobistym. Jest narzędziem wydawanym na okaziciela, z którego możesz korzystać tylko w tedy, gdy zostanie zasilony odpowiednią kwotą gotówki. Sam decydujesz o jej wysokości i nie musisz się martwić o przekroczenie limitu gdyż jest to nie możliwe.  Transakcji możesz dokonać tylko i wyłącznie do wysokości środków dostępnych na karcie.

Elementem zasadniczym, który odróżnia kartę pre-paid od karty płatniczej wydawanej do rachunku osobistego jest jej niezależność (nie musisz zakładać konta osobistego w banku by stać się właścicielem karty pre-paid) oraz z góry ustalany limit określający wysokości doładowanych środków czy też limit dziennych transakcji.

Karta pre-paid UEFA EURO 2012 Banku PKO S.A. pozwala na realizację płatności w systemie PayPass w każdym punkcie handlowo-usługowym, w automatach samoobsługowych, w Internecie, w bankomatach oraz w sklepach i punktach usługowych dokonujących wypłat typu cashback.

Limity kwotowe karty zostały ustalone na wartość 500 zł dziennie. Maksymalne roczne zasilenie karty wynosi 10.000 zł lub równowartość 2.500 EURO.

Karta wydawana jest na okres 18 miesięcy.

Opłata za wydanie karty pobierana jednorazowo z jej pierwszego zasilenia wynosi 20 zł. Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 1 zł. Jednak opłata ta nie zostanie naliczona w przypadku dokonania kartą co najmniej 1 transakcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Do opłat związanych z kartą pre-paid UEFA EURO 2012 należy również zaliczyć koszty naliczane za wypłatę gotówki z bankomatu. Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach na terenie Polski kosztuje 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą kosztuje 10 zł.

Sprawdzenie salda w bankomatach sieci kosztuje 3 zł. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków poprzez wysłanie wiadomości sms (nie naliczane do 30.06.2012 r.) kosztuje 0,2 zł.

Zwrot środków oczekujących na zasilenie karty do chwili zgłoszenia jej utraty oraz środków znajdujących się na rachunku technicznym karty jak również wykup pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie (w przypadku rezygnacji z karty) wiąże się z opłatą w wysokości 12 zł.

Zmiana PIN-u dostępna jest bezpłatnie w bankomatach Banku PKO S.A, a operacji wygenerowania nowego PIN-u możesz dokonać tylko w oddziale banku. Dokumentem uprawniającym do wygenerowania PIN-u jest list dołączany do karty potwierdzający dane osobowe właściciela karty.

Minusy oferty karty pre-paid:

brak możliwości dokonywania kartą  pre-paid przelewu przez Internet;

– do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych.