Konto bez Granic to kolejna propozycja poszerzająca ofertę rachunków osobistych Banku PKO BP. Jest to standardowy rachunek skierowany do osób pełnoletnich z pełną zdolnością do czynności prawnych. Jest to propozycja dla osób, które z realizacją płatności mają do czynienia codziennie, a liczba transakcji dokonywana w miesiącu za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji jest tak duża, iż sumarycznie koszty naliczane za ich wykonanie przekraczają kwotę 15 zł. W tedy posiadanie  Konta bez Granic będzie się opłacać.

Opłata 15 zł jest to jedyna opłata będąca kosztem prowadzenia rachunku. Prowizja naliczana miesięcznie, od drugiego miesiąca. Po jej pobraniu pozostałe, wszelkie usługi związane z funkcjonalnością rachunku są bezpłatnie. Mowa tutaj choćby o tak drogim do niedawna elektronicznym dostępie do rachunku iPKO (internet, telefon,sms). W Koncie bez Granic korzystanie z serwisu iPKO jest całkowicie bezpłatne.

Konto bez Granic to rachunek przeznaczony dla osób aktywnie korzystających z płatności. To określenie konta jest jak najbardziej poprawne, gdyż wszystkie przelewy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są wykonywane bez naliczania przez bank jakiejkolwiek opłaty. Nie ma znaczenia również wybór kanału dystrybucji za pośrednictwem, którego dokonasz płatności. Nie ważne czy wybierzesz oddział, automatyczny serwis, konsultanta infolinii czy Internet. Każdy przelew także do ZUS/US zrealizowany zostanie za darmo. Dodatkowo obsługa zlecenia stałego (jego ustanowienie, modyfikacja, odwołanie, realizacja) oraz polecenia zapłaty jest całkowicie bezpłatna.

Dodatkowo do tego dochodzi bezpłatna karta płatnicza. Posiadając Konto bez Granic automatycznie zostajesz posiadaczem karty płatniczej Visa payWave  funkcjonującą w oparciu o płatności zbliżeniowe Visa payWave. Karta posiada usługę VISA CASHBACK, za pomocą której możesz wypłacić kwotę do 200 zł robiąc zakupy i płacąc kartą Visa. Z usługi VISA CASHBACK możesz korzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo – usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASHBACK. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Wydanie karty, jej wznowienie, miesięczna obsługa jest całkowicie bezpłatna. Dodatkowo wypłata gotówki w bankomatach wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz z bankomatów za granicą jest bezpłatna. Poza tym bank wprowadził możliwość umieszczenia nowego wizerunku karty płatniczej zgody z własnym upodobaniem. Zdjęcie wybierasz z dostępnej w ofercie banku galerii. Opłata naliczana za wybór karty z wizerunkiem wynosi 9,9 zł.

Dodatkowe usługi, z których możesz korzystać posiadając Konto bez Granic jest bezpłatne doładowanie telefon pre-paid, miesięczne zestawienie transakcji dokonywanych na rachunku oraz kredyt odnawialny. Kredyt odnawialny w rachunku przyznawany jest na podstawie Twojej zdolności kredytowej (jeśli nie posiadałeś rachunku w PKO BP) lub systematycznych wpływów na rachunek (wymagane minimum 3 miesięczne prowadzenie rachunku). Maksymalna wysokość kredytu wynosi 6-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku wynosi 0,5% wnioskowanej kwoty, minimum 30 zł. Oprocentowanie wykorzystanej kwoty limitu uzależnione jest od kwoty zadłużenia: do 6.000 zł – 16,99%, od 6.000 zł do 11.000 zł – 15,49%, od 11.000 zł do 16.000 zł – 14,49%, od 16.000 zł do 21.000 zł  – 14,49%, ponad 21.000 zł -12,49% w skali roku.

Jako posiadacz rachunku objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem NNW na kwotę 10.000 zł. W ramach ubezpieczenia może korzystać z informacji dostępnej w ramach Infolinii Medycznej i Infolinii Rodzinnej.