moneyPolandRachunek osobisty można porównać do portfela elektronicznego, którym dziś dysonuje praktycznie każdy z nas. Jak wiemy konto używane na co dzień powinno być dopasowane do naszych potrzeb, powinno być praktyczne i najlepiej by było użytkowane za darmo. Nowością wprowadzona do oferty BOŚ Banku jest rachunek osobisty EkoKonto bez Kosztów. Sprawdźmy czy adnotacja w nazwie konta „bez kosztów” jest faktycznie prawdziwa.

Zacznijmy od opłaty za prowadzenie konta. Z tabeli opłat i prowizji wynika, że otwarcie i użytkowanie rachunku jest bezpłatne. Konto prowadzone jest za 0 zł a to dziś bardzo dużo, ponieważ w praktyce darmowe prowadzenie rachunku przeważnie jest warunkowe – uzależnione na przykład od wysokości regularnych wpływów na konto. Idąc dalej z podstawowych opcji rachunku okazuje się, że dostęp do bankowości elektronicznej jest również darmowy. Jest to wyjątek w Banku BOŚ jednak nie wyróżnia to oferty na tle innych propozycji ponieważ u większości jest to standard.

Zobaczmy jak wygląda sprawa z realizacją przelewów. Przelewy wewnętrzne wykonywane pomiędzy rachunkami własnymi są operacjami bezpłatnymi. Darmowe są również przelewy wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane za pośrednictwem konsultanta infolinii TeleBOŚ oraz Internetu co jest dużym atutem oferty. Bank nalicza opłaty w wysokości 5 zł za przelewy wewnętrzne oraz 7 zł za przelewy  zewnętrzne dokonywane w oddziale banku.

Obsługa zlecenia stałego: zdefiniowanie, modyfikacja oraz odwołanie jest usługą bezpłatną. Realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BOŚ jest usługą bezpłatną, realizacja zlecenia stałego na rachunki zewnętrzne (w tym ZUS i US) kosztuje 0,50 zł.

Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku jest usługą bezpłatną, odwołanie polecenia zapłaty obarczone jest opłatą w wysokości 3 zł. Za realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat.

Do rachunku wydawana jest karta płatnicza Maestro. Karta wydawana jest na okres 3 lat. Opłata miesięczna za użytkowanie karty naliczana jest w wysokości 5 zł. Opłata ta nie zostanie naliczona jeśli w danym cyklu rozliczeniowym dokonamy kartą transakcji na kwotę minimum 300 zł. Kartą bezpłatnie wypłacamy gotówkę z każdego bankomatu BOŚ Banku, współpracującej sieci Euronet oraz w każdym bankomacie krajowym. To bardzo dużo ponieważ rzadko oferta skierowana do klienta standard oferuje darmowe bankomaty zewnętrzne. Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą bank nalicza opłatę w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 9 zł.

Środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane (0% w skali roku) ale posiadając EkoKonto bez Kosztów możemy liczyć na wyższe oprocentowanie środków ulokowanych na koncie oszczędnościowym dostępnym w ofercie BOŚ Banku.

Podsumowując: EkoKonto bez Kosztów to rachunek osobisty, który nie nalicza opłat za prowadzenie rachunku, za elektroniczne przelewy krajowe, za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty, za dostęp do bankowości elektronicznej oraz za wypłatę gotówki kartą płatniczą ze wszystkich bankomatów w kraju. Jeśli nasze codzienne użytkowanie rachunku sprowadza się do obsługi konta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, jeśli nasze miesięczne korzystanie z karty płatniczej przekroczy płatności 300 zł to jest to rachunek dla nas. Bezpłatny w zarządzaniu naszymi finansami oraz z bezpłatną wypłatą gotówki w dowolnym miejscu w kraju.