Rachunek osobisty jest jak sakiewka, która każdy powinien mieć. Pozwala przechowywać pieniądze, ułatwia dokonywanie płatności, realizuje stałe zlecenia. Potrafi więcej niż zwykły portfel a Ty czujesz się bezpieczniej gdy Twoje pieniądze znajdują się pod opieką banku.

Dodatkowo karta płatnicza wydawana do rachunku stała się tak nieodzownym elementem operacji płatniczych, że czysto gotówkowa zapłata za zakupy to przeszłość. Większość punktów kasowych wyposażonych w terminale płatnicze, karty zbliżeniowe to główne powody, które sprawiają że w portfelu nie posiadasz już gotówki tylko elektroniczny pieniądz.  Kartą zapłacisz wszędzie: w sklepie, na stacji benzynowej, u fryzjera itp. rzadkością  jest brak terminala w jakimkolwiek punkcie kasowym.

Oferta Banku BPH Konto Maksymalne wyposażona zostaje we wszystkie powyższe przywileje.

Karta płatnicza MasterCard Debit GOLD wydawana do rachunku umożliwia wypłatę gotówki, dokonywanie płatności przez internet oraz umożliwia nieograniczoną zmianę poziomu limitów ustalaną dla poszczególnych transakcji. Karta wydawana i użytkowana bezpłatnie. Okres ważności karty wynosi 3 lat.

Dodatkowo rachunek posiada bezpłatny dostęp do elektronicznej obsługi rachunku za pośrednictwem Sez@m, infolinii banku czy telefonu komórkowego ( sms, WAP). Za ich pośrednictwem realizujesz operacje finansowe, posiadasz dostęp do historii rachunku, w pełni kontrolujesz wydatkowanie Twoich środków.

Jednak wyżej wymienione zalety są tylko podstawowymi usługami, w które wyposażony zostaje każdy rachunek. Co więc wyróżnia Konto Maksymalne na tle konkurencyjnych ofert?

Konto Maksymalne jest prestiżowym rachunkiem przewidzianym dla osób, posiadających w banku lub grupie kapitałowej aktywa płynne na poziomie 100.000 zł lub których miesięczne wpływy na rachunek wyniosą minimum 5.000 zł.

To jeden z podstawowych warunków, które musisz spełnić by stać się właścicielem rachunku. Jeśli sprostasz bankowym wymaganiom w pełni korzystasz z atrakcyjnych usług konta.

Jako właściciel Maksymalnego Konta zostajesz objęty szerokim zakresem usług assistance. Pakiet zapewnia pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach zarówno w domu jaki i podczas podróży. W skład pakietu wchodzi: assistance medyczne (m.in. wizyta lekarza lub pielęgniarki, transport do placówki medycznej), assistance domowe (m.in. pomoc specjalisty na wypadek awarii, również w domku letniskowym) i assistance samochodowe (m.in. holowanie, dostarczenie paliwa, transport after-party). Ponadto pakiet obejmuje usługi informacyjne (infolinia: motoryzacyjna, remontowa, prywatny nawigator, dom i ogród) oraz concierge, z których możesz korzystać bez ograniczeń, 24 godziny na dobę. Co więcej, z pakietu mogą korzystać wszyscy właściciele konta, a w zakresie assistance medycznego również ich dzieci.

Jako właściciele rachunku możesz korzystać z mechanizmu autoinwestycji (lokaty nocnej). Opcja zapewnia automatyczne lokowanie zgromadzonych na rachunku środków powyżej 4.000 zł na lokacie nocnej oprocentowanej 4% w skali roku. Standardowe oprocentowanie środków wynosi 0,01%.

Program dla Profesjonalistów, który obejmuje szeroką grupę osób wykonujących zawody: prawnika, lekarza, lekarza weterynarii, księgowego, architekta, farmaceuty, technika farmaceutycznego, komornika, inżyniera, technika dentystycznego, brokera i agenta ubezpieczeniowego, maklera, doradcy inwestycyjnego, pielęgniarki i położnej, tłumacza przysięgłego, nauczyciela, diagnosty laboratoryjnego, rzeczoznawcy, psychologa lub urbanisty. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie w Banku BPH dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania wolnego zawodu, np. potwierdzenia wpisu do właściwej izby zawodowej (adwokackiej, lekarskiej, itp.), lub przedstawienie np. legitymacji zawodowej. Jako uczestnik Program dla Profesjonalistów nie zapłacisz prowizji naliczanej za przyznanie limitu w saldzie debetowym konta do 31.12.2011 r.

W ramach konta osobistego możesz zostać objęty ochroną ubezpieczeniową „Bezpieczne Rachunki” stanowiącą zabezpieczenie domowych wydatków związanych z utrzymaniem (jak na przykład rachunki za prąd czy gaz) w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak:  utrata pracy i stałego źródła dochodu, problemy zdrowotne, czasowa niezdolność do pracy, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Miesięczny koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wariantu ochrony i wynosi od 13 zł do 38 zł, przy czym pierwszy miesiąc ochrony jest darmowy.

Pozostałe funkcje będące w standardzie rachunku są dostępne bezpłatnie. A mianowicie Maksymalne Konto swoją uwagę skupia na bezpłatnych przelewach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, zleceniach stałych, poleceniach zapłaty, bezpłatnej karcie bankomatowej, darmowej wypłacie gotówki z wszystkich bankomatów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jedyną opłatą związaną z rachunkiem jest opłata za jego prowadzenie naliczana w wysokości 14,99 zł miesięcznie.

Podsumowując: rachunek Maksymalne Konto jest kontem, które oferuje najszerszy zakres usług za „jedyne” 14,99 zł jaką stanowi opłata za jego prowadzenie. Jest to jedyny koszt, który ponosisz gdyż pozostałe opłaty tj. przelewy, kartę płatniczą, wypłatę gotówki z bankomatów są po prostu nie naliczane. Barierę może stanowić kryterium nokautowe określone przez bank jako wpływy w wysokości  5.000 zł                            .