Rachunek oszczędnościowy w odróżnieniu od lokaty bankowej pozwala na przechowywanie środków z jednoczesnym posiadaniem do nich nieograniczonego dostępu. Pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, nieokreślona jest również kwota realizowanych wpłat i wypłat. Wszystko za sprawą bezterminowej i mało rygorystycznych warunków umowy konta.

Umowa rachunku oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. Zwykle zarówno kwota minimalna jak i maksymalna nie jest wyznaczana przez bank. I co najważniejsze z rachunku oszczędnościowego możesz wypłacić wszystkie środki kiedy tylko ich potrzebujesz, w dowolnym dla Ciebie momencie. Rachunek oszczędnościowy rządzi się prawami konta osobistego z zyskiem porównywalnym do tradycyjnej lokaty bankowej.

I w taki właśnie sposób funkcjonuje Konto Oszczędnościowe w Kredyt Banku. Tutaj bank nie ustalił granicy maksymalnej kwoty możliwej do ulokowania na rachunku, jednak dopiero minimalna kwota przekraczająca wartość 1.000 zł zaczyna być oprocentowana i daje jakiekolwiek zyski.

Przyjrzyjmy się więc bliżej jakim zyskiem zostaje opatrzony rachunek oszczędnościowy w Kredyt Banku. Po pierwsze odsetki od zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym środków naliczane są na koniec okresu umownego.

Po drugie standardowa stawka oprocentowania została uzależniona od kwoty lokowanych na nim środków i została zawarta w przedziale od 0,00% do 5,10% w skali roku. Szczegółowo rozpisując poszczególne przedziały oprocentowanie rachunku w zależności od lokowanych przez Ciebie środków wygląda następująco: 0,00% dla salda rachunku do 999,99 zł, 4,00% dla kwoty od 1.000,00 do wartości 19.999,99 zł, 4,20% dla kwoty od 20.000,00 zł do 49.999,99 zł,  4,50% dla kwoty od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł, 4,70% dla kwoty od 100.000,00 zł do 199.999,99 zł, 5,00% dla kwoty od 200.000,00 zł do 499.999,99 zł oraz 5,10% dla kwoty przekraczającej wysokość 500.000 zł. Stawia to ofertę Kredyt Banku na jednym z bardziej korzystnych poziomów jeśli chodzi o konkurencję kont oszczędnościowych z kwotą środków ujętych w porównaniu równą 10.000 zł.

Lp Bank Produkt Rachunek Osobisty Oprocentowanie
1 Deutsche Bank db Konto Oszczędnościowe 24h Nie 8,10%
2 Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Tak 7,00%
3 BGŻOptima Konto Indywidualne Tak 5,80%
4 Kredyt Bank Konto Oszczędnościowe Nie 4,00%
5 PKO BP Konto Oszczędnościowe Plus Tak 4,00%
6 Invest Bank Konto Oszczędnościowe Grosik
Tak 3,70%

 

Jak już wcześniej było wspomniane umowa rachunku zawierana jest na czas nieokreślony. Wszelkie wpłaty jaki wypłaty na rachunku są również nieograniczone zarówno ilościowo jak i kwotowo. Środki możesz wpłacić jak i wypłacić kiedy chcesz i w kwocie jakiej chcesz. Musisz tylko uważać przy wypłacie środków. O ile podczas wypłaty środków nie tracisz wypracowanych do tej pory odsetek tylko pierwsza wypłata dowolnej ilości zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych jest bezpłatna. Realizacja każdej kolejnej wypłaty obarczy Cię opłatą w wysokości 10 zł.

Atutem oferty jest brak wymogu posiadania rachunku osobistego w Kredyt Banku do założenia Konta Oszczędnościowego. Jest to jakby nie patrząc mniej formalności nie mówiąc już o kosztach związanych z prowadzeniem rachunku osobistego, o które w ogóle nie musisz się martwić.

Lokata bankowa funkcjonuje w oparciu o umowę zawieraną ściśle na określony okres. Jest terminowa i tego należy się trzymać. Jeśli zechcesz wyciągnąć ulokowane na niej środki wcześniej niż przewiduje to umowa w większości przypadków stracisz wypracowane przez nią odsetki. Rachunek lokaty otwierany jest i prowadzony bezpłatnie w związku z czym nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów. Jednak wszelkie ruchy finansowe związane z wcześniejszą wypłatą środków przekładają się tylko i wyłącznie na Twoją stratę odsetek.

Podsumowując: nie ważne czy zdecydujesz się ulokować środki na rachunku oszczędnościowym  czy lokacie bankowej – Twoje środki mają na siebie zarabiać. Jednak pamiętaj zarówno w jednym jak i w drugim przypadku od wypracowanego zysku zapłacisz tak niemile widziany przez inwestora tzw. podatek „Belki”.