Rachunek oszczędnościowy w odróżnieniu od lokaty bankowej pozwala na przechowywanie środków z jednoczesnym posiadaniem do nich nieograniczonego dostępu. Pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, nieokreślona jest również kwota realizowanych wpłat i wypłat. Wszystko za sprawą bezterminowej i mało rygorystycznych warunków umowy konta.

W Koncie Oszczędnościowym Meritum Bank nie wymaga minimalnej kwoty do założenia rachunku, nie określa maksymalnej wartości wpłaty, którą chcesz ulokować. Umowa rachunku oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony.

Oprocentowanie środków jest zmienne, uzależnione od wysokości lokowanych środków. Wartość oprocentowania zaczyna stawka 4%, którą oprocentowane zostają środki w kwocie od 0 zł do 10.000 zł. Kwota od 10.000,00 zł do 100.000 zł oprocentowana zostaje wartością 4,75%. Środki powyżej 100.000,00 zł oprocentowane zostają wartością 5%. Dla konkurencyjnych ofert nie są to najwyższe stawki oprocentowania, jednak nie są to też najniższe wartości proponowane przez rynek finansowy.

Lp Bank Produkt Rachunek Osobisty Oprocentowanie
1 Bank DnB Nord Konto Oszczędnościowe Nie 6,00%
2 ING Bank Śląski OKO Direct Tak 5,50%
3 Meritum Bank Konto Oszczędnościowe Tak 4,75%
4 Alior Bank Konto Oszczędnościowe Nie 4,35%
5 Millennium Bank Konto Oszczędnościowe Tak 4,00%

Minusem oferty Konta Oszczędnościowego jest wymóg posiadania przez Ciebie Konta Zarabiającego w Meritum Banku. Jest to dość nie wygodne, gdyż prowadzenie konta osobistego generuje dodatkowe koszty pomniejszając tym samym kwotę osiągniętego przez środki zysku.

Odsetki kapitalizowanemiesięcznie – cały czas powiększą zdeponowaną na rachunku kwotę. Nie jest jednak powiedziane, że wypracowane odsetki muszą leżakować na rachunku oszczędnościowym. Możesz z nich korzystać.  W dowolnym momencie możesz przelać zgromadzone odsetki na rachunek prowadzony w jakimkolwiek banku lub wypłacić je w dowolnym bankomacie. Nie tracisz przy tym naliczonych do tej pory odsetek.

Wpłata na rachunek jest operacją bezpłatną, jednak tylko pierwsza wypłata środków w miesiącu jest bezpłatna. Druga i każda kolejna wypłata środków zostaje obarczona kosztem 10 zł.

Pamiętaj: Jedna osoba może zostać właścicielem 5 rachunków oszczędnościowych.