Kiedy wkraczasz w dorosłe życie, sam zaczynasz podążać swoją ścieżką czy pierwszym stopniem Twojej niezależności nie jest zamieszkanie na swój własny rachunek? Posiadać swoje mieszkanie lub dom, ale nie w formie wynajmu, gdzie właścicielem docelowym nieruchomości jest ktoś inny. Czy nie jest Twoim życiowym marzeniem mieszkać we własnym mieszkaniu lub cieszyć się ze spokoju, atrakcyjnej zieleni otaczającej Twój dom? Pewnie jest.

Deutsche Bank w ofercie kredytu hipotecznego, sfinansuje zakup mieszkania, budowę, remont domu, zakup działki. Kredyt udzielany zarówno w PLN jak i walucie EUR. I co ważne kwota kredytu udzielnego przez bank może wynieść 100% wartości kredytowanej nieruchomości (z czego 30% możesz wykorzystać na dowolny cel, gdyż bank nie wymaga rozliczenia powyższej gotówki).

W ofercie kredytu w ramach aktualnej promocji otrzymujesz od banku bardzo niską „Marże jak marzenie”, która określa wysokość płaconej przez Ciebie raty kredytu. Promocja określa jej wartość w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości 0,5%. Marża w połączeniu ze zmieniającą się stawką WIBOR3M dla kredytu w PLN daje oprocentowanie w pierwszym roku rzędu 5,21%. Przekłada się to bezpośrednio na koszt Twojej miesięcznej raty, która przykładowo dla kwoty 300.000 zł na okres 30 lat wyniesie 1.641,88 zł. Jest to jedna z najlepszych propozycji dostępnych na dzisiejszym rynku.

Musisz pamiętać tylko o jednym. Po upływie okresu promocyjnego 12 miesięcy marża kredytu wróci do stawek ustalonych w momencie podpisywania umowy kredytu. Jednak jej wartości  nie są wiele wyższe: zawarte zostały w przedziale od 0,9% do 1,1%. Dla klientów banku, którzy: posiadają kartę kredytową oraz rachunek osobisty db Life marża banku może zostać dodatkowo obniżona o 0,2 punktu procentowego; Ci, którzy zdeklarują stałą kwotę wpływów na rachunek osobisty w wysokości, co najmniej 6.000 zł marża banku zostaje obniżona o 0,1 punktu procentowego. Jeśli Twoje miesięczne dochody przekroczą kwotę 12.000 zł marża kredytu zostaje zmniejszona o dodatkowe 0,3 punktu procentowego. Istnieje również możliwość negocjacji marży (obniżenie jej wysokości maksymalnie o 0,1 punktu procentowego) dla osób korzystających z programu DB Inwestuj w Przyszłość.

Dodatkowo w ramach promocji prowizja za udzielnie kredytu oraz opłata naliczana za wycenę nieruchomości zostaje obniżona do 0 zł. Są to jedne z najwyższych opłat (w standardowej ofercie Deutsche Banku opłata naliczana za udzielnie kredytu wynosi 3%), które musisz ponieść w momencie podpisywania umowy kredytowej. Ich kwoty nie są małe, a w Deutsche Banku w ramach promocji nie poniesiesz ich kosztów w ogóle.

I o ile kwota kredytu udzielonego przez bank może wynosić 100% wartości nieruchomości, 100% kredytu dostaniesz pod warunkiem posiadania lub ubezpieczenia brakującego wkładu w wysokości 20% wartości nieruchomości.  Opłata 4,5% naliczana od wartości brakującej kwoty, jednorazowo na okres 5 lat. Składka płatna z góry w momencie uruchomienia kredytu. Jeśli po tym okresie kwota kredytu nadal utrzyma się powyżej 80% wartości nieruchomości, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 60 miesięcy.

Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Jednak tutaj ogromnym atutem oferty Deutsche Banku jest to, iż bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej, dzięki czemu Ty oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Bank nie wymaga ubezpieczenia na życie, a ubezpieczenie nieruchomości dostarczasz do banku we własnym zakresie.

Jeśli chodzi o wycenę nieruchomości to w aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł – w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję w kwocie 300 zł (w ramach promocji 0 zł). W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie – dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują  wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości rynkowej nieruchomości podanej w wycenie). Jednak to od tej wartości zależy wysokość kwoty kredytu jaka zostanie przyznana przez bank.

Dodatkowe opłaty, na które musisz zwrócić uwagę zaciągając kredyt to: wcześniejsza spłata kredytu, która dokonana w ciągu 4 pierwszych lat jest płatna w wysokości 3% kwoty pozostałej do spłaty. Prowizja za przewalutowanie 2% pobierana jednorazowo od kwoty, która ulega przewalutowaniu (minimum 150 zł).