W ostatnim czasie Polbank wprowadził znaczne zmiany w ofercie kredytu hipotecznego udzielanego w PLN jak i w ostatnio bardzo popularnej walucie EUR. Najważniejszą zmianą jest wysokość kwoty kredytu, która może zostać udzielona do 100% wartości kredytowanej nieruchomości. Do tej pory decydując się na kredyt hipoteczny w Polbanku maksymalnie mogłeś wnioskować o kwotę równą 90% wartości nieruchomości.

Nowością w ofercie są również Pakiety Korzyści, dzięki którym możesz skorzystać z obniżki marży kredytu nawet o 1,5 punktu procentowego. Najwyższa obniżka marży skierowana jest do osób, które skorzystają z Pakietu Złotego. W ramach pakietu deklarujesz regularne przelewanie wynagrodzenia, posiadanie karty debetowej, aktywne korzystanie z rachunku osobistego (minimum 3 transakcje kartą debetową miesięcznie) oraz wykupienie ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów. Obniżkę o 1 punkt procentowy otrzymasz jeśli skorzystasz z Pakietu Srebrnego. W ramach pakietu deklarujesz regularne przelewanie wynagrodzenia, posiadanie karty debetowej aktywne korzystanie z rachunku osobistego oraz wykupienie ubezpieczenia na życie. Pakiet Brązowy przyznaje obniżkę marży o 0,5 punktu procentowego osobom, które zadeklarują regularne wpływy na rachunek oraz będą posiadać kartę debetową.

Biorąc pod uwagę marżę kredytu zawartą w przedziale od 2,5% do 3%, aktualną stawkę Wibor 3M oraz skorzystanie z maksymalnej obniżki w Pakiecie Złotym, oprocentowanie Twojego kredytu może wynieść zaledwie 5,45%. To bardzo dobra propozycja dla tak długoterminowej inwestycji.

Lp Bank Miesięczna rata Oprocentowanie Prowizja Całkowita kwota do spłaty
1 Euro Bank 1825,68 zł 6,19%
3%
657 193,99 zł
2 Alior Bank 1 875,96 zł 6,45%
5%
675 344,67 zł
3 Nordea Bank 1 879,84 zł 6,47% 3% 676 743,43 zł
4 Polbank 2 033,80 zł 7,25% 1,5% 732 061,75 zł
5 Getin Bank 2 211,02 zł 4,47% 4,47% 795 966,10 zł

W porównaniu ujęto: wartość nieruchomości 300.000 zł; kwota kredytu 300.000 zł; okres kredytowania 30 lat.

Wprowadzone przez bank Pakiety Korzyści to nie tylko zysk na obniżce marży kredytu. Dodatkowo prowizja za udzielnie kredytu naliczana w wysokości 1,5% kwoty kredytu, minimum 500 zł obniżana jest do 0 zł.

Kredyt hipoteczny jednak to nie tylko marża kredytu oraz prowizja za jego udzielnie. Istnieje wiele innych wymaganych przez bank zobowiązań, które nakręcają koszty około kredytowe. W momencie uruchomienia kredytu, którego kwota wynosi 100% wartości nieruchomości jesteś zobowiązany do posiadania co najmniej 20% wkładu własnego. Jeśli go nie posiadasz wymagane jest ubezpieczyć brakującą kwotę. Opłata w wysokości 3% brakującej kwoty pobierana jest jednorazowo, z góry, na okres 3 lat. Dodatkowo do momentu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,5 punktu procentowego.

Obowiązkowym elementem kredytu hipotecznego jest również wycena nieruchomości oraz jej ubezpieczenie. Operat szacunkowy sporządzony przez pracownika bankowego kosztuje 500 zł, każdorazowa kontrola inwestycji wypłacanej w transzach (np. budowa domu) wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł. Atutem oferty jest honorowanie wyceny zrealizowanej we własnym zakresie.

Postronnymi kosztami, z którymi możesz mieć jeszcze styczność jest: niewymagane przez bank ubezpieczenie na życie,  prowizja pobierana za wcześniejsza spłatę kredytu w wysokości 1,5% kwoty wcześniejszej spłaty, minimum 500 zł oraz przewalutowanie, którego koszt wynosi 1,5% kwoty kapitału pozostającego do spłaty.