Kryzys finansowy dotykający praktycznie każdej dziedziny naszego codziennego życia realnie przekłada się na podwyższkę obowiązujących cen, co z kolei powoduję nieunikniony zastój w sprzedaży. Można czekać na lepsze czasy i liczyć, że ceny mieszkań spadną do rekordowo niskich wartości, jednak na dzień dzisiejszy są to tylko niewielkie obniżki ceny a na ogromną wyprzedaż nieruchomości niestety nie mamy co liczyć. Z obserwacji rynku wynika, że regularnej obniżce ulegają warunki cenowe kredytów udzielanych na sfinansowanie zakupu domu, mieszkania, działki, kosztów remontu itp. Kredytobiorców jednak nie przybywa.

Dlaczego? Zaistniała sytuacja jest wręcz paradoksalna. Promocyjne warunki długotrwałego zobowiązania jakim jest kredyt hipoteczny są dostępne praktycznie w każdym banku. Przyciągają jak magnes proponując jedne z najniższych w historii marż kredytu oraz zerową prowizję. To jednak nie wystarczy.  Przeszkodą okazuje się nie cena nieruchomości tylko ocena Twojej zdolności kredytowej przez bank.

Kryzys finansowy spowodował jedno – banki z wielką ostrożnością podchodzą do swojego klienta, surowo oceniając jego zdolność kredytową. Zawieszona wysoko poprzeczka Twoich średnich miesięcznych dochodów, kosztów utrzymania, kosztów płaconych zobowiązań, historii kredytowej itp. bardzo często dyskwalifikuje nawet najlepiej prezentujących się przyszłych kredytobiorców.

W Banku DB NORD chcąc skorzystać z wersji promocyjnej kredytu hipotecznego musisz zarabiać miesięcznie co najmniej 3.500 zł/netto (kwota przypadająca na jednego kredytobiorcę). Nie jest to wygórowana kwota, jednak nie należy ona również do bardzo niskich wartości. Drugim ograniczeniem jest kwota kredytu, która musi przekraczać wysokość 250.000 zł. Standardowo minimalna kwota kredytu wynosi 150.000 zł.

Jeśli wyżej wymienione kryteria nie stanowią dla Ciebie problemu, koszt zakupu mieszkania/domu w wersji kredytowej może zostać ograniczony do minimum.

A wszystko to za sprawą aktualnie trwającej do 30.11.201r promocji. Warunki promocyjne obowiązują dla osób zarabiających 3.500 zł/netto, które zaciągną kredyt w minimalnej wysokości 250.000 zł oraz skorzystają z rachunku osobistego Pakiet Personale (18 zł miesięcznie) lub Eksklusive (250 zł kwartalnie), zakupią kartę kredytową oraz ubezpieczenie (do wyboru w ofercie banku posiadasz dwa pakiety ubezpieczeń DOM i ŻYCIE lub DOM i ŻYCIE plus Praca). Dodatkowo skorzystanie z takich produktów banku jak: kredyt gotówkowy obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,3 punktu procentowego, planu systematycznego oszczędzania bank obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,15 punktu procentowego, ubezpieczenia inwestycyjnego bank obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,1 punktu procentowego. Spełnienie powyższych wymogów obniży Twoją marżę kredytu nawet do 0,79% w całym okresie kredytowania. Dodatkowo bank nie pobierze opłaty naliczanej za udzielnie kredytu, podwyższenie kwoty oraz jego wcześniejszą spłatę. W związku z czym rata kredytu w kwocie 300.000 zł zaciągniętego na okres 30 lat wyniesie 1725,46 zł.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest sumą stopy bazowej WIBOR 3M oraz stałej w całym okresie kredytowania marży banku. Stawki marż przedstawione w ujęciu promocyjnym oscylują wokół wartości 0,79%, jednak standardowa marża kredytu wynosi 1,95%.

Pozytywnym aspektem oferty kredytu hipotecznego Bank DB Nord jest brak prowizji naliczanej za udzielenie kredytu. Prowizja jest jednym z najwyższych jednorazowych kosztów, które musisz ponieść na samym starcie w momencie zakupu nieruchomości. Tutaj opłata została zminimalizowana do 0 zł. Nie musisz za nią płacić, nie musisz rezerwować na nią dodatkowej gotówki, opłata za udzielnie Tobie kredytu przez bank nie jest naliczana.

Jednak oprócz prowizji istnieją również dodatkowe opłaty, z którymi musisz się liczyć decydując się na kredyt. Należą do nich: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu oraz ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie nieruchomości.

Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, instytucja wymaga od Ciebie wykupienia ubezpieczenia pomostowego. W tym okresie oprocentowanie Twojego kredytu jest powiększone o 1,5 punktu procentowego. Jest to dodatkowy koszt doliczany do miesięcznej raty kredytu w tzw. okresie przejściowym.

Dla kredytu udzielanego w walucie PLN bak wymaga posiadania co najmniej 10% wartości kredytowanej nieruchomości. Jeśli go nie posiadasz z tytułu niskiego wkładu własnego bank pobiera opłatę z w wysokości 1,215% od brakującej kwoty na okres 3 lat. Dla kredytu udzielanego w walucie EUR bank wymaga co najmniej 20% wartości nieruchomości.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, bank nie wymaga posiadania ubezpieczenia na życie. Jednak jeśli z niego skorzystasz możesz liczyć na obniżenie marży kredytu. Pakiet Ubezpieczenie Dom i Życie, który obejmuje ubezpieczenie na życie na okres 2 lat oraz ubezpieczenie nieruchomości na okres 3 lat kosztuje miesięcznie 0,056% kwoty kredytu. Pakiet Ubezpieczenie DOM i Życie plus Praca dodatkowo obejmuje ubezpieczenie od utraty pracy. Jego miesięczny koszt wynosi 0,122% kwoty zadłużenia.

Bank do wypłaty kredytu wymaga również przedstawienie wyceny nieruchomości sporządzonej przez osobę do tego uprawnioną, z którą bank ma podpisaną umowę o współpracy. Koszt sporządzonej wyceny nie przekracza kwoty 850 zł.

Usługi za które nie ponosisz opłat w Bank DB Nord to przewalutowanie kredytu złotowego na kredyt indeksowany w walucie EUR oraz przedterminowa spłata kredytu.

Podsumowując: kredyt hipoteczny w Banku DnB Nord może zostać zaciągnięty na okres 45 lat, w wysokości maksymalnie do 100% wartości nieruchomości. Bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę kredytu. Minimalna kwota kredytu udzielonego w złotówkach wynosi 150.000 zł, natomiast minimalny dochód uprawniający do ubiegania się o kredyt to 3.500 zł. Jeśli spełnisz warunki promocyjne możesz liczyć na bardzo atrakcyjny kredyt hipoteczny z marżą kredytu równą 0,79%.