Kredyt hipoteczny to nie małe wyzwanie dla każdego kto zdecyduje się na zakup nieruchomości kredytowanej za pośrednictwem banku. Jednak dla większości z nas kredy hipoteczny jest jedyną opcją pozwalającą sfinansować marzenia o własnym lokum. Bo któż posiada kilkaset tysięcy złoty we własnej kieszeni by dokonać zakupu domu lub mieszkania bezpośrednio za gotówkę? Prawie nikt. Nawet jeśli posiadasz tak wielkie oszczędności często stosujesz zasadę spłaty rat kredytu za pośrednictwem odsetek wypracowanych przez dobrze ulokowane oszczędności. Nie powiem jest to jedna z mądrzejszych opcji.

Ale wracając do kredytu hipotecznego jest on  jakby nie patrząc długoterminowym zobowiązaniem, którego koszty niejednokrotnie przewyższają cenę pierwotnego zakupu dwukrotnie. Niestety tak jest. Wysoka kwota kredytu hipotecznego rozłożona na raty w okresie 20 czy 30 lat sprawia, iż za zakupioną nieruchomość płacisz podwójnie. Na co więc zwrócić uwagę ubiegając się o kredyt hipoteczny by uniknąć tak wielkich opłat? Oczywiście na jego koszty.

Na kwotę spłacanego przez Ciebie kredytu ma wpływ wiele elementów takich jak sama wartość nieruchomości, oprocentowanie kredytu, okres na jaki rozłożysz spłatę rat oraz opłaty okołokredytowe: prowizja naliczana za udzielnie kredytu oraz różnego rodzaju ubezpieczenia.

Oceniając produkt pod tym względem w kredycie hipotecznym Banku DnB Nord na wyróżnienie zasługują właśnie obowiązujące warunki promocyjne, które stawiają kredyt wysoko w rankingu kredytów hipotecznych jak i jego długi okres spłaty.

W ramach aktualnie trwającej do 28.02.2012 r promocji, dla nowych klientów banku, którzy spełnią określone warunki określone przez bank marża kredytu zostanie obniżona nawet do 1,4% w całym okresie kredytowania a prowizja za udzielnie kredytu wyniesie 0 zł.

Jest to jakby nie patrząc bardzo kusząca propozycja ale prześledźmy punkt po punkcie co kryje się pod tak ważnymi, obligatoryjnymi warunkami promocji.

Promocja skierowana jest dla osób, które zarabiają miesięcznie co najmniej 3.500 zł netto. Dodatkowe elementy promocji to minimalna kwota kredytu wysokości 250.000 zł oraz skorzystanie z rachunku osobistego Pakiet Personale, którego miesięczne utrzymanie kosztuje 18 zł lub Pakiet Eksklusive z opłatą 250 zł naliczaną kwartalnie. Do tego bank wymaga zakupienia karty kredytowej oraz ubezpieczenia. W ofercie banku posiadasz dwa pakiety ubezpieczeń, z których możesz skorzystać DOM i ŻYCIE lub DOM i ŻYCIE plus Praca. Spełnienie powyższych wymogów obniży Twoją marżę kredytu nawet do 1,4% w całym okresie kredytowania. Jeśli ta propozycja ma zbyt wygórowane zasady bank stosuje również obniżkę marży poprzez skorzystanie z takich produktów banku jak: kredyt gotówkowy, który obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,3 punktu procentowego, planu systematycznego oszczędzania, który obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,15 punktu procentowego lub ubezpieczenia inwestycyjnego, w którym bank obniży marżę kredytu o maksymalnie 0,1 punktu procentowego.

Jeśli spełnisz powyższe warunki oprócz promocyjnej marży bank nie pobierze od Ciebie opłaty naliczanej za udzielnie kredytu, podwyższenie kwoty oraz jego wcześniejszą spłatę. To ważne, ponieważ wymienione elementy kredytu hipotecznego są jakby nie patrząc Twoim największym kosztem.

Oprócz promocji drugim atutem oferty  Banku DnB Nord  jest bardzo długi okres spłaty kredytu, który wynosi aż 45 lat. Jest to jeden z najdłuższych okresów spłaty dostępny na dzisiejszym rynku kredytów hipotecznych.

Jeśli chodzi o oprocentowanie produktów hipotecznych w Banku DnB Nord  jego wartość jest sumą stopy bazowej WIBOR 3M oraz stałej w całym okresie kredytowania marży banku, która w okresie promocyjnym wynosi 1,6%. Jeśli skorzystasz z Pakietu Ubezpieczeń dostępnego w ofercie banku obniży to Twoją marżę kredytu o dodatkowe 0,2 punktu procentowego do wartości 1,4%. Daje to przykładową wartość raty kredytu zaciągniętego w wysokości 300.000 zł na okres 30 lat w wysokości równej 1.879,98 zł.

Jak już wcześniej było wspomniane bank nie nalicza prowizji za udzielenie kredytu. Jest to jedna z bardzo ważnych opcji, gdyż prowizja bankowa w większości przypadków jest wartością płatną w momencie uruchomienia kredytu i albo sfinansujesz ją z własnych środków albo powiększy ona kwotę i tak wysokiej już kwoty kredytu hipotecznego.

Co ważne, bank udzielna kredytu hipotecznego w wysokości stanowiącej 100% kredytowanej nieruchomości. Jednak formalnie wymaga posiadania co najemnej 10% wkładu własnego. Jeśli go nie posiadasz bank brakującą kwotę ubezpieczy naliczając opłatę z tytułu niskiego wkładu własnego w wysokości 1,215% od brakującej kwoty na okres 3 lat.

Dodatkowo do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,5 punktu procentowego. Jest to tak zwane ubezpieczenie pomostowe, które również podwyższa początkowo kwotę Twojej miesięcznej raty kredytu.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie bank nie wymaga posiadania polisy na życie. Jednak jeśli z niego skorzystasz możesz liczyć na obniżenie marży kredytu do wartości 1,4%. Pakiet Ubezpieczenie Dom i Życie obejmuje ubezpieczenie na życie na okres 2 lat oraz ubezpieczenie nieruchomości na okres 3 lat. Jego miesięczny koszt wynosi 0,056% kwoty kredytu. Pakiet Ubezpieczenie DOM i Życie plus Praca dodatkowo obejmuje ubezpieczenie od utraty pracy. Opłata naliczana za powyższe ubezpieczenie wzrasta do wartości 0,122% kwoty zadłużenia.

Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu dla banku oprócz wpisu hipoteki jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nieruchomość należy ubezpieczyć w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank.

Aby formalnie otrzymać wypłatę kredytu, musi ona zostać uprzednio wyceniona na wartość, którą chcesz od banku otrzymać. Bank wymaga przedstawienie wyceny nieruchomości sporządzonej przez osobę do tego uprawnioną, z którą bank ma podpisaną umowę o współpracy. Koszt sporządzonej wyceny nie przekracza kwoty 850 zł.

Na co powinieneś jeszcze zwrócić uwagę decydując się na kredyt. Przede wszystkim na opłaty, które w trakcie trwania kredytu mogą okazać się bardzo ważne. Mowa tutaj o wcześniejszej spłacie kredytu oraz jego przewalutowaniu. Nie jest powiedziane, że warunki, które dziś okażą się korzystne za 10 lat nie będą musiały ulec zmianie.

Jeśli chodzi o opłatę naliczaną za wcześniejszą spłatę kredytu jest ona równa 0 zł jeśli wcześniejsza spłata kredytu następuje po upływie 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. W przeciwnym wypadku bank pobiera prowizję w wysokości 2% od kwoty spłaty/nadpłaty. Jeśli spełnisz warunki promocyjne przedterminowa spłata kredytu będzie bezpłatna.

Dodatkowo bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie kredytu złotowego na kredyt indeksowany do waluty EUR, gdyż oferta kredytu Banku DnB Nord  oparta jest na udzielaniu kredytu w PLN oraz walucie EUR.

Jak widzisz oferta Banku DnB Nord  jest bardzo dobrą ofertą, gdyż oprócz oprocentowania kredytu oraz ubezpieczeń, które towarzyszą każdemu kredytowi hipotecznemu nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji bankowej, prowizji za jego  wcześniejszą spłatę oraz przewalutowanie.