Kredyt hipoteczny jest dla każdego z nas bardzo poważną decyzją, która rokuje na nasz przyszły, domowy  budżet w przestrzeni 30, 40 a nawet 50 lat. Wybór oferty kredytowej nie jest prosty, a duża konkurencja nie ułatwia Ci podjęcia decyzji. Jednym plusem zróżnicowania ofert jest indywidualne dopasowanie produktu do Twoich możliwości finansowych oraz oszacowanie kosztów, które będą dla Ciebie najniższe.

Wybór banku, który stanie się Twoim towarzyszem przez najbliższych paręnaście lat nie powinien być przypadkowy, a kredyt, który zwiążę Cię z nim „na zawsze” nie musi być najdroższy.

Kredyt hipoteczny Banku BOŚ ostatnio zaskoczył swoją konkurencję bardzo odważną promocją. Marża kredytu o wartości -0,1 punkt procentowy. Czy to możliwe? Przyjrzyjmy się bliżej powyższej ofercie.

Marża kredytu jakby nie patrząc w z sumowaniu z aktualną stawką WIBOR 6M daje Ci wartość oprocentowania Twojego kredytu hipotecznego. To jeden z najważniejszych elementów, które ustalą wysokość Twojej miesięcznej kredytowej raty.

W Banku BOŚ oprocentowanie kredytu zostało uzależnione od wartości posiadanego przez Ciebie wkładu własnego oraz od posiadanych w banku produktów bankowych. Standardowe stawki marżowe zostały zawarte w przedziale od 1,8% do 2%, które dodatkowo możesz obniżyć stając się właścicielem wybranych produktów bankowych. Daje to przykładową wartość raty o wysokości 1 276,76 zł dla kredytu w kwocie 200.000 zł, bez posiadanego wkładu własnego, zaciągniętego na okres 30 lat.

I tak, w przypadku posiadania przez Ciebie rachunku osobistego, na który zdeklarujesz miesięczny wpływ wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł, gdy posiadasz kartę płatniczą Maestro, którą dokonasz co najmniej dwóch transakcji bezgotówkowych, korzystasz w z wyciągów elektronicznych rachunku, marża kredytu w kwocie przekraczającej 150.000 zł zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego.

Dodatkowo jeśli w ramach trwającej promocji skorzystasz z „Programu Inwestycyjnego BOŚ” i wykupisz długoterminowe ubezpieczenie na życie we współpracy z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. na okres 10 lat, marża kredytu w zależności od wysokości zdeklarowanej w programie składki może wynieść -0,1 punkt procentowy, 0,3 punktu procentowego, 0,8 punktu procentowego.

Jednak uzyskanie minimalnej stawki marży nie jest takie proste. W rzeczywistości kusząca marża kredytu o wartości -0,1% w całym okresie kredytowania została przewidziana dla kredytu, którego kwota przekracza 300.000 zł oraz osób, które w programie inwestycyjnym zdeklarują miesięczną składkę w wysokości co najmniej 2.000 zł. Jak widzisz jest to niemała kwota, na którą pozwolić mogą sobie jedynie bardziej zamożni klienci banku. Dla osób mniej zamożnych bank przygotował plan długoterminowy, który w mniejszym stopniu obniża marżę kredytu ale jest bardziej przestępny w przeliczeniu na składkę miesięczną. Opisana promocja pozwala przy zdeklarowanej składce w wysokości 200 zł uzyskać marżę kredytu o wartości 1% w pierwszym roku kredytowania, 1,3% w drugim roku i 1,5% w pozostałych latach. Jest to mniej korzystna oferta ale przynajmniej dostępna dla szerszej grupy osób klasy średniej.

Kredyt hipoteczny udzielany na stosunkowo długi okres, który maksymalnie wynosi 50 lat do wysokości 100% wartości kredytowanej nieruchomości, w walucie PLN i EUR. Pod tym względem jest to jedna z najlepszych propozycji dostępnych na rynku.

Opłaty, które towarzyszą otrzymaniu kredytu  oraz podwyższają koszt Twojej miesięcznej raty to:

Prowizja w wysokości 1,5% naliczana od kwoty przyznanego kredytu, w momencie jego uruchomienia. Jej wartość może zostać obniżona o 0,5 punku procentowego w  przypadku wykupienia znajdującego się w ofercie banku ubezpieczenia nieruchomości (Wariant 1 ubezpieczenia); o 0,8 punku procentowego (Wariant 2 ubezpieczenia) jeśli wykupisz ubezpieczenie od utraty pracy oraz o 1,2 punku procentowego jeśli łącznie wykupisz wyżej wymienione ubezpieczenia (Wariant 4,5 ubezpieczenia).

Ubezpieczenie niskiego wkładu jeśli potrzebujesz kredytu w wysokości 100% wartości kredytowanej nieruchomości i nie posiadasz wymaganego przez bank wkładu własnego w wysokości 20% brakującą kwotę musisz ubezpieczyć. Stawka 3,5% naliczana zostaje za okres 3 lat, płatna z góry przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokość, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony.

Ubezpieczenie pomostowe do dnia, w którym uprawomocni się wpis hipoteki na rzecz banku do Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu bank nalicza opłatę w wysokości 0,21% brakującej kwoty. Opłata naliczana jednorazowo, na okres trzech miesięcy.

Ubezpieczenie na życie w banku nie jest wymagane. Jednak, gdy okres kredytowania przekracza 35 lat lub suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy przekracza 70 lat bank wymaga dostarczenia polisy na życie.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wymagane w postaci cesji na rzecz banku w dowolnie wybranym przez Ciebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym, akceptowanym przez bank. Możesz również skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku BOŚ. Podstawowe warunki ubezpieczenia nieruchomości  zawarte są w każdym z pięciu przygotowanych przez bank Wariantów. Najbardziej podstawowy Wariant 1 ubezpieczenia jest kosztem jednorazowym, naliczanym w wysokości 0,5% od kwoty zaciąganego kredytu.

Wycena nieruchomości wykonywana przez pracowników banku kosztuje 930 zł w przypadku szacowania wartości domu, w przypadku mieszkania lub działki bank pobierze opłatę w wysokości 550 zł . Jeśli natomiast inspekcja nieruchomości odbywa się na etapie rozpatrywania wniosku opłaty zostają obniżone do kwot: 290 zł dla lokalu mieszkalnego oraz działki, 475 zł dla domu jednorodzinnego/letniskowego.

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu pobierana jest tylko w przypadku umów, których okres kredytowania od momentu podpisania umowy nie przekroczył pierwszych 5 lat. Stawka wynosi 1% wartości kredytu pozostałego do spłaty, minimum 100 zł.

Przewalutowanie kredytu kosztuje 1% kwoty kredytu pozostałego do spłaty, minimum 100 zł. Aneks do umowy zmieniający warunki kredytowania sporządzany jest bezpłatnie.

Podwyższenie kwoty kredytu wiąże się z opłatą naliczana w wysokości 1% kwoty podwyższanej, minimum 300 zł.

Wakacje kredytowe dostępne bezpłatnie na okres maksymalnie 6 miesięcy. W indywidualnych przypadkach okres wakacji kredytowych może zostać wydłużony do 3 lat.

Okres prolongaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Naliczana opłata uzależniona jest od okresu odroczenia spłat: dla okresu do 12 miesięcy opłata wynosi 0,6% prolongowanej kwoty, minimum 200 zł, na okres powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy opłata wynosi 0,8% prolongowanej kwoty, minimum 250 zł, na okres powyżej 24 miesięcy opłata wynosi 1% prolongowanej kwoty, minimum 300 zł. Decydując się na odroczenie spłat kredytu musisz pamiętać o tym, iż bank podwyższa marże nawet o 0,6 punktu procentowego dotychczasowego kredytu.

Atutem oferty jest możliwość zastosowania zabezpieczenia na nieruchomości, której nie jesteś właścicielem lecz posiadasz do niej prawo użytkowania wieczystego.

Negatywnym aspektem natomiast jest obligatoryjne zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.