haus 1Czy ktoś kiedyś z nas zastanawiał się jak wyglądają formalności związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego dla osoby niebędącej obywatelem Polski? Pewnie nie! Sytuacja nabiera znaczenia jeśli ktoś z naszych bliskich postanawia na stale zamieszkać w Polsce i zakupić własne M.

Z doświadczenia wynika, że w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny cudzoziemiec  może napotkać na różnego rodzaju utrudnienia a wymagania stawiane przed Polakami są o wiele mniej rygorystyczne niż dla osób planujących powiększyć grono obywateli w kraju.

Największym problemem, z którym borykają się obcokrajowcy to dokumentacja potwierdzająca osiągany dochód oraz potwierdzenie ich zdolności kredytowej. I o ile od obywatela polskiego wystarczy zaświadczenie o zarobkach dla cudzoziemca starającego się o kredyt wymagane jest udokumentowanie dochodu z tytułu umowy o pracę lub umów zlecenie z ostatnich 6 a nawet 12 miesięcy. Dodatkowo, osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej zobligowane zostają do przedstawienia ważnego zezwolenia na pracę w naszym kraju, gdyż z analizy wynika iż większość banków gotowa będzie udzielić kredytu tylko wówczas, gdy osiągany przez obcokrajowca dochód uzyskiwany jest na terenie Polski.

Odnośnie zdolności kredytowej jej weryfikacja dla obcokrajowca odbywa się w sposób podobny jak w polskim Biurze Informacji Kredytowej. Bank zanim udzieli kredytu osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego sprawdzi jej historię kredytową oraz regularność spłacanych przez nią do tej pory zadłużeń. Niestety będąc obcokrajowcem nie unikniemy powyższej procedury. W ten sposób bank zabezpiecza się przed ewentualnym brakiem spłaty rat kredytowych.

Aspektem, którego również nie unikniemy i należy do podstawowych formalności analizowanych w momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny jest oczywiście dokumentacja potwierdzająca nasze miejsce zameldowania. Oprócz ważnego paszportu w większości przypadków wymagane jest zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela innego kraju na terenie Polski lub karta stałego pobytu, z datą ważności ustaloną na okres nie krótszy niż rok.

Kolejną trudnością na, którą nie mamy wpływu, a która może stanowić nie lada wyzwanie jest posiadanie wkładu własnego. Dziś każdy ubiegający się o kredyt hipoteczny w Polsce musi posiadać minimum 10% wkładu własnego. Jednak osoby, które osiągają dochody w innej walucie niż złotówki mogą zostać zmuszone do dysponowania własnymi środkami o wyższej kwocie. Bank może wymagać od nich nie 10% a 20% wkładu własnego.

Przeszkodą może już mniej istotną może okazać się również język. Nie powinien on stanowić dużej bariery ale składana dokumentacja wraz z wnioskiem kredytowym będzie w języku polskim. W związku z tym wypełniając wniosek musimy liczyć się z tym, że coś dla nas będzie dziwne i niezrozumiałe. Dodatkowo większość załączników może wymagać tłumacza przysięgłego co wiąże się z dodatkowymi kosztami.