hausKredyt hipoteczny to niejednokrotnie wielkie wyzwanie dla wielu z nas. Decyzja, która pozwoli na zrealizowanie marzeń o własnym, niezależnym lokum oraz decyzja, która na lata stanie się nieodzowną częścią kosztów domowego budżetu. Jak postępować i jak go otrzymać by korzyści i skutki długoterminowego zadłużenia były dla nas jak najlżejsze.

Recepta na uzyskanie najlepszych warunków kredytowych oczywiście uzależniona jest indywidualnie dla każdego profilu kredytowego jednak dla każdego z osobna istnieją wspólne punkty według, których dany bank segmentuje kategorię klienta.

Zdolność kredytowa

Po pierwsze zdolność kredytowa, od której bank zaczyna ocenę naszych szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz wysokości kwoty kredytu, którą chcielibyśmy otrzymać. Pod uwagę brane jest wiele czynników takich jak zatrudnienie, wysokość dochodów, aktualnie spłacane zadłużenia, wiek, status społeczny, skład rodziny, posiadanie samochodu itd. Bank ocenia czy nasze miesięczne przychody oraz ponoszone wydatki pozwolą na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ważnym jest aby w momencie starania się o kredyt spłacić wszystkie obecne zobowiązania: pożyczki, kredyty oraz karty kredytowe. Dotyczy to także zakupów ratalnych. Banki, podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, obliczają bowiem czy z naszego wynagrodzenia wystarczy pieniędzy na życie oraz spłatę rat zarówno starych kredytów, jak i tego dopiero zaciąganego. Im mniej posiadamy zadłużeń na moment ubiegania się o kredyt tym łatwiej uzyskamy nowy.

Historia kredytowa

Drugą sprawą jest historia kredytowa. Starając się o kredyt, zwłaszcza kredyt hipoteczny bardzo ważnym elementem jest pozytywna historia kredytowa, która warunkowana jest terminową spłatą dotychczasowych zobowiązań. Wbrew pozorom planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego osoby, które regularnie spłacały kredyt mają większe szanse na uzyskanie kredytu niż osoby, które nigdy nie były zadłużone, gdyż na niekorzyść klienta działa nie tylko informacja o opóźnieniach w spłacie, ale także brak historii kredytowej. Informacja o tym, że w przeszłości terminowo opłacaliśmy raty z pewnością sprawi, że banki chętnie będą nam pożyczały pieniądze.

Wkład własny

Trzecią sprawą jest wkład własny. Obecnie dla kredytu hipotecznego obowiązkowym jest posiadanie minimum 10% wkładu własnego. To gotówka, którą musimy dysponować i która jest warunkiem obligatoryjnym do spełnienia w momencie wnioskowania o kredyt. Jeśli jej nie posiadamy możemy spróbować ją skredytować kredytem gotówkowym lecz czy pozwoli nam na to nasza zdolność kredytowa? Dodatkowy kredyt to kolejne zobowiązanie, które zdecydowanie obniża nasze możliwości w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Maksymalna kwota jaką możemy uzyskać ubiegając się o kredyt stanowi 90% wartości kredytowanej nieruchomości.

Jeśli nasze oszczędności są zbyt niskie na sfinansowanie wkładu własnego z pomocą może przyjść nam Program Mieszkanie dla Młodych. Jeśli spełnione zostaną warunki określone w rządowej ustawie dopłaty do wkładu własnego młodzi ludzie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 10% do 15% do wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania czy domu. Wysokość dopłaty w programie „Mieszkanie dla Młodych” została uzależniona od posiadanej przez nas liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.