Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek jest alternatywą na codzienne powielanie Twoich oszczędności z możliwością ominięcia dodatkowych kosztów związanych z zyskiem w postaci podatku Belki. Nie jest odnawiana codziennie jak to miało miejsce do tej pory, jest lokatą zawieraną na 1 miesiąc z dzienną kapitalizacją pracujących na Twoje zyski odsetek.

Wprowadzona niedawno do oferty  Banku Pocztowego Lokata 1 M z dzienną kapitalizacją pozwala na osiągnięcie zysku w wysokości 3,7%. Jest to jeden z najlepszych wyników biorąc pod uwagę dostępną ofertę na rynku.

LOKATY 1M
10.000 zł
Lp Bank Produkt Kapitalizacja Oprocento
wanie
Zysk
1 KASA Stefczyka Lokata „Korzystna” Dzienna kapitalizacja odsetek 5,26% 43,93 zł
2 Bank Pocztowy Lokata 1M Dzienna kapitalizacja odsetek 3,70% 30,88 zł
3 Allianz Bank Lokata z codziennym zyskiem Dzienna kapitalizacja odsetek 3,65% 30,46 zł
4 PKO BP Dobolokata Dzienna kapitalizacja odsetek 3,60% 30,04 zł
5 MultiBank Lokata Jednodniowa Aquarius Dzienna kapitalizacja odsetek 3,30% 27,54 zł
6 mBank mLOKATA jednodniowa Dzienna kapitalizacja odsetek 3,00% 25,03 zł
7 MultiBank Lokata Jednodniowa Dzienna kapitalizacja odsetek 2,80% 23,36 zł

 

 

Do założenia Lokaty 1 M z dzienną kapitalizacją potrzebujesz niewielkiej kwoty 500 zł. Maksymalna kwota ograniczająca Twój lokowany wkład ustalona została na poziomie 22.000 zł. Ustalona górna wartość kwoty nie jest przypadkiem. To właśnie nie przekroczenie wskazanych 22.000 zł powoduje brak ponoszenia dodatkowych kosztów 19% związanych z zyskiem z inwestycji.

Okres trwania Lokaty 1M  z dzienną kapitalizacją odsetek wynosi 1 miesiąc.

Lokata zawarta na 1 miesiąc, po podpisaniu przez Ciebie odpowiedniej dyspozycji odnawiana zostaje automatycznie na kolejny taki sam okres. Jeśli takiej dyspozycji nie złożysz, po upływie umownego okresu środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano wpłaty kwoty uprawniającej do otwarcia lokaty. Odnowieniu ulega ulokowany kapitał jak i wypracowane do tej pory przez niego odsetki.

Ważnym atutem oferty Lokata 1 M z dzienną kapitalizacją jest brak wymogu posiadania rachunku osobistego w Banku Pocztowym. Musisz posiadać rachunek, na który przelane zostaną środki po zakończeniu okresu umownego lokaty. Nie musi to być jednak rachunek założony w tym banku. Dodatkowo masz możliwość zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.

Do minusów oferty, które towarzyszą większością lokat możesz zaliczyć utratę odsetek w momencie zerwania lokaty przed terminem umownym. Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, tracisz wszystkie odsetki.

Lokatę możesz założyć za pośrednictwem Internetu, wypełniając wniosek dostępny na stronie banku. Rachunek lokaty staje się aktywny w momencie zaksięgowania na nim Twoich oszczędności. Jeśli Internet nie jest Twoją mocną stroną założenie lokaty może również odbyć się w tradycyjny sposób w oddziale banku. Jedynym warunkiem osobowym wymaganym przez bank do posiadania lokaty jest bycie osobą pełnoletnią z pełną zdolność do czynności prawnych.

Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek jest alternatywą na codzienne powielanie Twoich oszczędności z możliwością ominięcia dodatkowych kosztów związanych z zyskiem w postaci podatku Belki. Nie jest odnawiana codziennie jak to miało miejsce do tej pory, jest lokatą zawieraną na 1 miesiąc z dzienną kapitalizacją pracujących na Twoje zyski odsetek.
Wprowadzona niedawno do oferty  Banku Pocztowego Lokata 1 M z dzienną kapitalizacją pozwala na osiągnięcie zysku w wysokości 3,7%. Jest to jeden z najlepszych wyników biorąc pod uwagę dostępną ofertę na rynku (całość porównania znajdziesz na http://www.finansowysupermarket.pl/oszczednosci/lokaty/): 

Źródło: Finansowysupermarket.pl
Do założenia Lokata 1 M z dzienną kapitalizacją potrzebujesz niewielkiej kwoty 500 zł. Maksymalna kwota ograniczająca Twój lokowany wkład ustalona została na poziomie 22.000 zł. Nie jest to zwykłym przypadkiem. To właśnie nie przekroczenie wskazanej wartości powoduje brak ponoszenia dodatkowych kosztów 19% związanych z zyskiem z inwestycji.
Okres trwania Lokaty 1M  z dzienną kapitalizacją odsetek wynosi 1 miesiąc.
Lokata zawarta na 1 miesiąc, po podpisaniu przez Ciebie odpowiedniej dyspozycji odnawiana zostaje automatycznie na kolejny taki sam okres. Jeśli takiej dyspozycji nie złożysz, po upływie umownego okresu środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano wpłaty kwoty uprawniającej do otwarcia lokaty. Odnowieniu ulega ulokowany kapitał jak i wypracowane do tej pory przez niego odsetki.
Ważnym atutem oferty Lokata 1 M z dzienną kapitalizacją jest brak wymogu posiadania rachunku osobistego w Banku Pocztowym. Musisz posiadać rachunek, na który przelane zostaną środki po zakończeniu okresu umownego lokaty, ale nie musi być to rachunek akurat założony w tym banku. Dodatkowo masz możliwość zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Do minusów oferty, które towarzyszą większością lokat możesz zaliczyć utratę odsetek w momencie zerwania lokaty przed zawartym terminem umownym. Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, tracisz wszystkie odsetki.
Lokatę możesz założyć za pośrednictwem Internetu, wypełniając wniosek dostępny na stronie banku. Rachunek lokaty staje się aktywny w momencie zaksięgowania na nim Twoich oszczędności. Jeśli Internet nie jest Twoją mocną stroną założenie lokaty może również odbyć się w tradycyjny sposób za pomocą doradcy w oddziale banku. Jedynym warunkiem osobowym wymaganym przez bank do posiadania lokaty jest bycie osobą pełnoletnią z pełną zdolność do czynności prawnych.