Oszczędności, jak dobrze je mieć! Tylko co zrobić z ich nadwyżką? Każdy z nas wie, że leżakowanie środków na praktycznie nieoprocentowanym rachunku osobistym jest bezsensowne. Pieniądze muszą na siebie zarabiać. Dobry inwestor nie trzyma zgromadzonych środków „w skarpecie” lecz lokuje je w najlepszy możliwy dla siebie sposób.

Instrumentów finansowych pozwalających powielać zgromadzone przez Ciebie oszczędności jest wiele. Długoterminowe programy inwestycyjne, lokaty, rachunki oszczędnościowe to jedne z tych grup, które przynoszą porównywalnie dobry zysk. Różnią się jedynie okresem, na jaki ulokujesz środki. Plany inwestycyjne zamrażają środki na długi okres czasu, lokaty określają sztywne ramy czasowe, rachunek oszczędnościowy jest zawierany bezterminowo. Dlatego pierwszym podstawowym punktem określającym rodzaj produktu, któremu powierzysz własne środki jest określenie okresu na jaki możesz je ulokować.

Lokaty zazwyczaj kuszą wyższym oprocentowaniem od rachunków oszczędnościowych jednak w zamian zamrażają Ci środki na określony z góry sztywny okres czasu. Nie możesz ich wypłacić, gdyż w większości wypadków jakakolwiek wypłata przed terminem zapadalności lokaty grozi utratą wypracowanych do tej pory odsetek. Jeśli więc dostęp do Twoich oszczędności w momencie ich lokowania nie jest taki ważny skorzystaj z propozycji inwestycyjnej jaką jest lokata bankowa.

Lokata 100-dniowa Alior Banku jest propozycją, w której lokujesz środki na okres 100 dni. Nie jest to tak długi okres czasu więc spokojnie możesz sobie na nią pozwolić.

Minimalna kwota wymagana przez bank do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. Maksymalna kwota nie została określona jednak jeśli kwota lokaty przekroczy wartości 14.857 zł zapłacisz podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Oprocentowanie lokaty jest stałe, ustalone w dniu otwarcia lokaty na wartość 6,03%. Stawia to Lokatę 100-dniową na jednej z najwyższych propozycji bankowych.

LOKATY 3M
10.000 zł
Lp Bank Produkt Kapitalizacja Oprocentowanie Zysk
1 Meritum Bank Lokata Powitalna Dzienna 6,83% 172,20 zł
2 Getin Bank Lokata na Start
Dzienna 6,04% 152,13 zł
3 Alior Bank Lokata 100-dniowa Dzienna 6,03% 151,88 zł
4 Meritum Bank Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną Dzienna 5,30% 133,37 zł
5 Bank Millennium Lokata Gorąca Dzienna 4,86% 122,23zł
6 FM Bank Lokata z kapitalizacją dzienną Dzienna 4,8% 120,71 zł
7 Getin Bank Lokata Słoneczna Dzienna 4,62% 116,16 zł

Mocną stroną oferty jest jej dzienna kapitalizacja, brak wymogu posiadania rachunku osobistego w banku oraz wypłacane przez bank odsetki w wysokości 100% w momencie zerwania lokaty przed jej terminem umownym.

Tak. Alior Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego do założenia lokaty więc ominą Cię jakiekolwiek formalności z tego tytułu oraz koszty związane z jego prowadzeniem.

Dodatkowo w przypadku zerwania lokaty przed terminem, bank wypłaci Ci 100% dotychczas naliczonych odsetek.

Wyżej wymienione punkty sprawiają, że Lokata 100-dniowa jest jedną z najlepszych propozycji godną polecenia.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Lokata ma charakter depozytu nieodnawialnego. Po upływie okresu umownego kapitał wraz z wypracowanymi odsetkami przelewany jest na posiadany przez Ciebie rachunek bieżący. Nie ma możliwości jej automatycznego odnowienia. Brak również możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy. Wszelkie dodatkowe wpłaty w trakcie trwania umowy są niemożliwe.

Jeśli złożysz dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Ważne

Lokatę 100-dniową założysz do 31.10.2011 r.