pigAnalizując ofertę dostępnych na rynku lokat bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że dobre ulokowanie oszczędności to nie lada sztuka. Codziennie możemy napotkać na informacje, które powiadamiają o zmieniającym się oprocentowaniu depozytów. A zmiany u większości przypadków zwyczajnie oznaczają obniżki. Jak więc lokować swoje oszczędności w czasach ciągle spadających stóp procentowych? Najlepiej czynić to tak by nasze oszczędności same na siebie zarabiały.

Lokata bankowa to jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. Przynosi zysk w okresie nawet najgorszych zawirowań rynkowych. Dochód z lokaty jest zawsze gwarantowany. Nie zawsze tak wysoki jakbyśmy chcieli ale pewny. Dlatego lokata tradycyjna ma tylu zwolenników. Oczywiście są inne formy zarabiania na własnych oszczędnościach jak choćby rachunki oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne, lokaty strukturalne, szybkie i duże inwestycje giełdowe jednak jest to zdecydowanie poważniejszy temat. Z reguły coś co daje wysokie zyski idzie w parze z dużym stopniem ryzyka. Przykładowo inwestowanie środków w zakup indeksów giełdowych może przynieść w jeden dzień nawet stu procentowy dochód lecz w kolejnym dniu można stracić wszystko co zostało zainwestowane, generując stratę.

Wracając do spokojniejszej formy oszczędzania przyjrzyjmy się Lokacie Kompletnej nowości oferowanej przez Bank Millenium. Pozwala ona na osiągnięcie zysku w wysokości nawet 2,55% w skali roku. Jest to średnie oprocentowanie lokaty za 12-miesięczny okres. Oprocentowanie lokaty przez okres pierwszych miesięcy oprocentowane jest wyższą wartością 2,8% w skali roku. W kolejnych miesiącach oprocentowanie zostaje obniżona do wartości 2,3% w skali roku. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według stałej stopy z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego.

Lokata otwierana jest na okres 12 miesięcy. I wielkim atutem oferty jest fakt, iż w przypadku zerwania lokaty przed terminem odsetki zostaną wypłacone za każdy zakończony okres 6 miesięczny.

Lokatę założymy posiadając kwotę minimum 1.000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł.  Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie w banku Konta Oszczędnościowego, który obligatoryjnie wymaga od nas założenia/posiadania rachunku osobistego w Banku Millennium. Jest to poważny minus, który może generować dodatkowe koszty miesięczne jakim może być opłata naliczana za prowadzenie konta osobistego.

Lokata nie jest lokatą odnawialną. Po upływie okresu umownego rachunek lokaty zostaje zamknięty, a kwota na nim zdeponowana zostanie przelana na zintegrowany z nią rachunek osobisty.

W ofercie lokaty brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki w trakcie obowiązywania umowy. Jednak to nie jest nowością. Większość lokat jest tak skonstruowana, że kwota, którą wpłacamy na początku okresu oszczędzanie jest stała. Nie można jej powiększać w dowolnym dla nas czasie i okoliczności. Tak właśnie funkcjonują lokaty. Bezpieczne formy pomnażania naszych oszczędności z gwarantowanym zyskiem.