Lokata Mistrzowski Start zwiększa ofertę depozytową Polbanku wprowadzoną w okresie najbliższych dwóch miesięcy.  Jest to oferta skierowana wyłącznie do nowych klientów banku, które na dzień 31.03. 2011r nie posiadały w banku jakiegokolwiek rachunku osobistego.

Lokata Mistrzowski Start jest konkurencyjną ofertą lokat zawieranych na okres 2 miesięcy. Jej oprocentowanie wynosi 5,8%.

Minimalna kwota wymagana do jej założenia wynosi 10.000 zł. Maksymalna dotyka kwoty 50.000 zł.

Ograniczeniem związanym z posiadaniem lokaty jest liczba produktów odpowiadająca jednej osobie: jeden właściciel – jedna lokata.

Dodatkowo chcąc założyć Lokatę Mistrzowską musisz posiadać w banku jeden z wymienionych produktów: Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunek Bankowości Osobistej. Jest to jedna z form powiększania przez bank własnej bazy klientów promująca sprzedaż wieloproduktową „cross-sell”. Konto pozwala na dokonanie przelewu zasilającego rachunek powstałej lokaty, jak i realizację przelewu zwrotnego banku po umownym upływie terminu lokaty. Przelana w ten sposób kwota, powiększona o wypracowane w ciągu 2 miesięcy odsetki przeznaczona zostaje do Twojej dyspozycji.

Lokata, podczas jej trwania, może zostać zasilana dodatkowymi środkami w nieograniczonej kwocie.  Bank nie ogranicza wysokości wpłat dodatkowych.

Musisz jednak uważać w momencie wypłaty gotówki z lokaty. Możesz wypłacić część środków zgromadzonych na rachunku lokaty z tym, że odpowiednio: dla kwoty wypłacanej bank naliczy równowartość 1/5 odsetek dla wycofywanej kwoty za okres od założenia lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z lokaty; dla kwoty pozostającej na rachunku lokaty, za czas od dnia dokonania wypłaty do końca trwania rachunku lokaty, bank naliczy odsetki w wysokości określonej w tabeli oprocentowania obowiązującej dla kwoty pozostającej na rachunku lokaty w dniu jego otwarcia. W przypadku, gdy po dokonanej wypłacie kwota środków pozostających na rachunku lokaty jest niższa niż minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku lokaty lub wypłacana jest całość środków z rachunku lokaty, rachunek lokaty zostanie zamknięty, co skutkuje otrzymaniem jedynie 1/5 odsetek należnych dla wycofywanej kwoty za okres od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego wycofanie środków pieniężnych.

Wysokie oprocentowanie Lokaty Mistrzowski Start umiejscawia produkt wysoko w rankingu lokat zawieranych na okres 2 miesięcy.

LOKATY 2M
10.000zł
Lp Bank Produkt Kapitalizacja Oprocentowanie Zysk
1 Noble Bank Lokata z Premią Na koniec okresu 7% 116,67 zł
2 Polbank Lokata Mistrzowski Start Na koniec okresu 5,7% 96,67 zł
3 Volkswagen Bank Lokata Plus Na koniec okresu 4,6% 76,67 zł
4 Euro Bank Lokata terminowa Na koniec okresu 4,3% 71,67 zł
5 Lukas Bank Lokata terminowa Na koniec okresu 3,8% 63,33 zł
6 Bank Millennium Lokata Millenet Na koniec okresu 3,8% 63,33 zł
7 Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Na koniec okresu 3,5% 55 zł
8 mBank mLOKATA Na koniec okresu 3,3% 55 zł
9 Bank BPH e-Lok@ta Na koniec okresu 3,25% 54,17 zł
10 CitiBank Handlowy Lokata Citigold Na koniec okresu 3% 50 zł

Minusem oferty jest kapitalizacja lokaty. Odsetki, w dobie szerokiej oferty lokat z kapitalizacją dzienną, w Lokacie Mistrzowski Start doliczane są na koniec okresu lokaty. W związku z czym podatek od uzyskanego dochodu Cię nie ominie. Od wypracowanego zysku musisz odjąć koszt podatku Belki, co „suma sumarum” zmniejszy przychody z  przewidzianego w wysokości 5,8% zysku.

7,00%