W aktualnej atmosferze finansowego kryzysu wydaje się, że najrozsądniejszym wyborem planowanej inwestycji będzie ulokowanie oszczędności na lokacie bankowej. Produkcie bezpiecznym, dalekim od wpływu giełdowej spekulacji. Produkcie, w którym oczekiwany zysk ustalony zostaje w umowie na samym początku inwestycji, a określona stopa zwrotu  powiela kwotę Twoich oszczędności z góry zaplanowaną stałą wartością oprocentowania. Czy wreszcie produkcie o czystych zasadach i bardzo przejrzystych warunkach umownych.

Wysokość zwrotu z lokaty nie jest porównywalna z giełdowym zyskiem. Jednak jest to cena Twojej bezpiecznej inwestycji i Twojego spokojnego snu. Lokata nie zapewnia tak wysokiego zwrotu jakim może pochwalić się nie jeden indeks giełdowy jednak lokata nigdy nie generuje strat. Jedynym minusem lokaty, na który możesz narzekać są sztywne ramy czasowe, które blokują dostępność Twoich oszczędności. Dlatego coraz częściej banki proponują lokaty krótkoterminowe, najlepiej z codzienną kapitalizacją odsetek.

I taka właśnie jest Lokata Powitalna Meritum Banku .

Lokata zawierana na okres 3 miesięcy, z dzienną kapitalizacją odsetek. Jej stałe oprocentowanie figuruje na najwyższej półce ofert bankowych, gdyż lokata pozwala na osiągnięcie zysku w wysokości 6,83%. Jest to w tej chwili jedno z najlepszych oprocentowań lokowanych środków na rynku.

LOKATY 3M
10.000zł
Lp Bank Produkt Kapitalizacja Oprocentowanie Zysk
1 Meritum Bank Lokata Powitalna Dzienna 6,83% 172,20 zł
2 Raiffeisen Bank Lokata Zyskowna Dzienna 5,51% 138,69 zł
3 Meritum Bank Lokata Internetowa Dzienna 5,3% 133,37 zł
4 Get Bank Lokata z codziennym zyskiem Dzienna 4,87% 122,49 zł
5 Bank Millennium Lokata Gorąca Dzienna 4,86% 122,23zł
6 FM Bank Lokata z kapitalizacją dzienną Dzienna 4,8% 120,71 zł
7 Getin Bank Lokata Słoneczna Dzienna 4,62% 116,16 zł

Lokatę Powitalną założysz posiadając kwotę co najmniej 1.000 zł. Maksymalna kwota lokaty ustalona została na wartość 10.000 zł. Jest to nie powiem mały minus oferty, gdyż biorąc pod uwagę warunek ustalony przez bank, iż „jedna osoba może posiadać tylko jedną Lokatę Powitalną” jest to poważne ograniczenie. Posiadając oszczędności w kwocie większej niż 10.000 zł musisz szukać alternatywnej oferty dla pozostałych środków. Nie jest to jednak dobre dla osób, które lubią mieć zaufanie tylko do jednej instytucji finansowej.

Drugim elementem, na który powinieneś zwrócić uwagę decydując się na wybór Lokaty Powitalnej jest obowiązek posiadania konta osobistego.

Lokata jest dostępna tylko i wyłącznie w pakiecie z rachunkiem osobistym Konto Zarabiające.

Dodatkowo w trakcie trwania umowy lokaty nie masz możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty środków powiększającej wartość lokaty. Nie posiadasz również możliwości wypłaty środków w trakcie trwania lokaty. Jeśli z jakiegoś powodu wypłacisz jakąkolwiek sumę ulokowanych pieniędzy powyższa operacja zostanie potraktowana jednoznacznie jako rozwiązanie umowy.

Musisz jednak wiedzieć, iż w przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego nie tracisz wypracowanych do tej pory odsetek. Ponosisz jedynie opłatę karną w wysokości 50 zł (nie więcej niż suma skapitalizowanych odsetek w okresie deponowania ).

Ważne: Lokata Powitalna zawierana jest na określony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy oraz przelanie środków na wskazany przez Ciebie rachunek. Jedyną możliwością przedłużenia oferty lokaty jest zawarcie zupełnie nowej umowy – odrębnej Lokaty Powitalnej.

Lokatę Powitalną założysz do 24.10.2011r, gdyż tylko do tego dnia lokata figuruje w ofercie banku.