magikLokaty strukturyzowane w ostatnim czasie zyskały wiele na popularności. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Struktury proponują większy zysk niż standardowe lokaty bankowe. A jak sami wiemy oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych w bieżącym okresie mocno spadło. Głównym powodem jest wzburzona sytuacja panująca na rynku finansowym oraz ciągłe obniżki stóp procentowych odnotowywane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Czym więc jest nasza lokata strukturyzowana? Z nazwy można wydedukować, że skoro lokata to nasze oszczędności powinny być bezpieczne. Czym więc jest struktura? Z definicji lokaty strukturyzowanej można wyczytać, że jest to depozyt złożony z dwóch instrumentów finansowych. W lokacie strukuryzowanej mamy część oszczędnościową oraz część inwestycyjną.

Element oszczędnościowy to bezpieczna część lokaty, która lokuje nasze oszczędności w pewne instrumenty finansowe. Z reguły są to tradycyjne lokaty bankowe albo obligacje skarbowe, które mają za zadanie chronić ulokowany na nich kapitał. Dzięki temu lokata strukturyzowana może mieć gwarancję kapitału. Dać nam zysk tzw. „gwarantowany zwrot wpłaconego kapitału”, który chcielibyśmy uzyskać przy minimalnym zarobku z drugiej części lokaty – części inwestycyjnej.

Element inwestycyjny to ta bardziej ryzykowana strona lokaty strukturyzowanej. W tej części depozytu oszczędności lokowane są w instrumenty finansowe przynoszące dużo większe dochody niż tradycyjne lokaty bankowe. Przykładowo są to:

–        kursy walutowe, w przypadku których zysk oparty jest na wahaniach kursów walut (np. EUR/PLN; USD/PLN itd.).

–        Indeksy giełdowe, które bazują na zachowaniu indeksów giełdy krajowej oraz giełd zagranicznych (np. WIG20, Euro Stoxx Oil&Gas®).

–        Surowce i metale szlachetne, które zwrot z inwestycji uzależniają od cen złota, srebra, ropy naftowej i innych surowców.

–        Fundusze inwestycyjne, które lokują środki w zakup jednostek funduszy inwestycyjnych.

Jak widać to część inwestycyjna lokaty może przypominać trochę giełdowe poczucie ryzyka naszej inwestycji lecz tylko w ten sposób możemy otrzymać zysk rzędu nawet 25,00% w skali roku. Tradycyjna lokata bankowa pozwala spać spokojnie ale nigdy nie odnotowała tak wysokiego dochodu.

Zobaczmy jaki zysk moglibyśmy osiągnąć lokując nasze oszczędności w dostępnych na ryku ofertach.

Bank

Lokata strukturyzowna

Maksymalny Zysk

Gwarancja kapitału

BZ WBK Lokata Strukturyzowana Indeks Premium (VIP)

25,00% w skali roku

100%

BZ WBK Lokata Strukturyzowana Podwójna Szansa

19,50% w skali roku

100%

ING Bank Śląski Lokata Terminowa Rosnący Procent

6,30% w skali roku

100%

BZ WBK Lokata strukturyzowana USD Złoty Plus

4,00% w skali roku

100%

BZ WBK Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus

4,00% w skali roku

100%

BZ WBK Lokata strukturyzowana USD Złoty Stabilizacja

4,00% w skali roku

100%

 

Podsumowując: lokata strukturyzowana została stworzona jako alternatywa, do przynoszących ostatnio bardzo małe dochody, tradycyjnych lokat. W pewnym sensie są ryzykowne ale tylko dzięki temu nasze oszczędności mogą godnie na siebie pracować. Atutem lokaty jest to, że część bezpieczna da nam gwarancje minimalnego zysku. Jest on określony z góry i jego wartość jest o wiele wyższa niż proponowane oprocentowanie lokat bankowych, które dziś maksymalnie wynosi 3% w skali roku.