Lokata w okresie znacznych wahań indeksów giełdowych i niestabilnego rynku finansowego staje się najbardziej bezpiecznym produktem bankowym, który pozwala przeczekać najgorsze zawirowania. Lokata nie przynosi tak wysokiego zysku jakim może poszczycić się giełda w momencie hossy, jednak jest ona pewnym zyskiem, którego nie doświadczysz jeśli trawisz na giełdowe spadki.

Hop Lokata wprowadzona przez Inteligo jest alternatywą na niepewną sytuację gospodarczą. Własne oszczędności możesz powierzyć jednej z najbardziej stabilnych instytucji finansowych jaką okazał się Bank PKO BP w okresie dotychczasowego kryzysu.

Lokatę założysz na okres 3 lub 12 miesięcy. Rozstaw czasowy jest dość znaczny więc spokojnie dopasujesz termin do własnych potrzeb.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł. Tyle musisz posiadać by móc poczynić pierwsze kroki do założenia lokaty. Górna kwota lokaty nie została określona przez bank.

Hop Lokatę zakładasz w bardzo prosty sposób. Za pośrednictwem Internetu zakładasz konto Inteligo a w jego zakładce wypełniasz wniosek o założenie lokaty. Numeru rachunku lokaty, na który wpłacisz środki otrzymujesz na maila podanego we wniosku. Po dokonaniu wpłaty na konto lokaty rachunek zostaje aktywowany.

Jak widzisz do założenia Hop Lokaty wymagane jest posiadania osobistego rachunku Inteligo. Jest to mały minus oferty ze względu na formalności biorąc jednak pod uwagę koszty prowadzenia rachunku osobistego są one zerowe. Konto Inteligo prowadzone jest bezpłatnie, płacisz jedynie za użytkowanie karty płatniczej.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według progresywnej stopy procentowej, której średnia wartość dla lokaty 6 miesięcznej wynosi 5% oraz dla 12 miesięcznej 5,23%. Kapitalizacja odsetek miesięczna.

Lokata 6M
10.000 zł
Lp Bank Produkt Kapitalizacja Oprocentowanie Zysk
1 Kredyt Bank Lokata z Premią Na koniec okresu 6,50% 263,00 zł
2 FM Bank FM Lokata Na koniec okresu 6,20% 251,00 zł
3 Bank PKO BP Hop Lokata Miesięczna 5,00% 204,12 zł
4 Polbank Lokata dynamiczna Miesięczna 5,00% 204,12 zł
5 Bank BOŚ Lokata internetowa Na koniec okresu 4,60% 186,00 zł

Jeśli nie wydasz odmiennej dyspozycji i wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, Igo Lokata po okresie zapadalności lokaty zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny. Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty. Możesz również wybrać opcję przelewu odsetek na dowolny, wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Minus oferty

W trakcie trwania umowy Hop Lokaty nie można dopłacać ani wypłacać środków. Jeśli chcesz zainwestować wyższą kwotę, musisz otworzyć nową Hop Lokatę.

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego utracisz połowę odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia rachunku lokaty (w przypadku wyboru opcji odnowienia lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty), do dnia poprzedzającego jej zerwanie. Należność pobierana jest z kapitału lokaty.