RRSOOstatnia obniżka stóp procentowych spowodowała spadek poziomu maksymalnego oprocentowania kredytu z wartości 16% na 12%. Dlaczego więc rzeczywista stopa procentowa kredytu nadal sięga np. 17%?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest czymś innym niż oprocentowanie (nominalne) kredytu nasze przykładowe 12%. Oprocentowanie nominalne informuje o wysokości odsetek, które poniesiemy zaciągając kredyt. RRSO natomiast określa poziom wszystkich kosztów związanych z zadłużeniem. Określa wysokość naliczanych przez bank odsetek oraz kosztów pośrednich takich jak prowizja czy ubezpieczenie rozłożonych w danym okresie spłaty. Ustawowo wysokość kosztów związanych z odsetkami nie może przekroczyć 12%. Jednak prowizja i inne opłaty około kredytowe są indywidualnie ustalane przez bank stąd poziom np.17%.

Czym więc jest RRSO?

Jest wymiernym wskaźnikiem umożliwiającym porównanie oferty kredytowej różnych banków i wybranie najkorzystniejszej oferty dla siebie. Łatwo to dostrzec porównując dwa kredyty zaciągnięte w kwocie 5.000 zł na okres 6 miesięcy. Jeden z nich udzielany jest z oprocentowaniem 12% i prowizją naliczaną w wysokości 1%. Aby uzyskać drugi kredyt, na tą sama kwotę i ten sam okres, trzeba zapłacić 2% prowizji, ale oprocentowanie jest znacznie niższe i wynosi zaledwie 8,62%.

Analizując oba przypadki okazuje się, że w jednym i drugim przypadku suma odsetek, prowizji  jest taka sama i wynosi 226,45 zł. Biorąc jednak pod uwagę RRSO okazuje się, że propozycja kredytu z niższą prowizją jest korzystniejsza. Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku dłużej dysponujesz środkami przeznaczonymi na poniesienie kosztów prowizji, niż w momencie kiedy musisz zapłacić ją od razu. Wskaźnik uwzględnia więc nie tylko wysokość ponoszonych kosztów, ale także wartość pieniądza w czasie.