emeryturaOszczędzając nie myślimy zwykle o emeryturze. Znacznie chętniej gromadzimy natomiast kapitał na tzw. czarną godzinę. Jeśli nic złego się nie zdarzy, zgromadzone w ten sposób pieniądze mogą oczywiście zasilić konto emerytalne. Expander sugeruje jednak, że dużo bardziej opłacalne jest odwrócenie sytuacji: oszczędzanie z myślą o emeryturze i ewentualne wykorzystanie pieniędzy wcześniej. W długim okresie, korzystając z IKE możemy zaoszczędzić nawet 144 000 zł więcej niż na lokatach czy koncie oszczędnościowym.

W ostatnich latach w mediach dużo mówi się o zmianach w  systemie emerytalnym. W rezultacie Polacy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że ich przyszłość po zakończeniu kariery zawodowej może nie wyglądać różowo. Mimo to emerytura zajmuje ostatnie miejsce wśród celów oszczędzania. Niechętnie korzystają więc z produktów emerytalnych. Na ok. 15 mln pracujących IKE posiada tylko 817 tys. osób. Co więcej, znaczna część z otwartych kont jest martwa – w 2013 r. tylko na 260 tys. IKE dokonano jakiejkolwiek wpłaty. Sytuacja jeszcze gorzej kształtuje się w przypadku IKZE, których jest niecałe 500 tys., z czego zasilanych – 55 tysięcy. Aktywnych użytkowników IKE jest więc niecałe 2% pracujących, a IKZE mniej niż 0,5%.

Oszczędzając Polacy preferują proste i dobrze im znane produkty, takie jak lokata, konto oszczędnościowe czy przysłowiowa skarpeta. Często nie zdają sobie bowiem sprawy z tego ile tracą, nie korzystając z produktów przeznaczonych do finansowego zabezpieczania emerytury. Zaletą IKE jest między innymi to, że gdy wstrzymamy się z wypłatą zgromadzonych tam pieniędzy do ukończenia 60 roku nie zapłacimy podatku od uzyskanych zysków. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niewielką korzyścią. Jednak gdy porównamy wynik oszczędzania przez wiele lat na IKE i na koncie oszczędnościowym czy
„w skarpecie” okaże się, że równice są ogromne.

Załóżmy, że osoba w wieku 30 lat postanowiła oszczędzać co miesiąc pewną kwotę na czarną godzinę i wpłacać ją na konto oszczędnościowe lub lokatę. Gdyby nic złego się nie stało, taka osoba mogłaby w ten sposób oszczędzać aż do emerytury, czyli do wieku 67 lat. Załóżmy również, że średnie roczne oprocentowanie wynosi w całym tym okresie 4%. W poniższej tabeli można zobaczyć ile pieniędzy uzyskałby nasz przykładowy oszczędzający. Gdyby odkładał co miesiąc 600 zł, w momencie przejścia na emeryturę miałby nieco ponad 600 000 zł (ze względu na inflację równowartość wynosiłaby około połowy tej kwoty).

Wynik wydaje się zadowalający dopóki nie porównamy go z kwotą, jaką taka osoba mogłaby uzyskać korzystając z IKE (które przynosiło w tym czasie takie same zyski, 4% rocznie). W wariancie odkładania 600 zł miesięcznie IKE pozwoliłoby zaoszczędzić ponad 90 000 zł. Te pieniądze to suma podatku jaki zapłacilibyśmy trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym lub lokacie przez cały okres, od 30 do 67 roku życia. Wykorzystując w całości limit wpłat na IKE (11 238 zł rocznie) kwota oszczędności sięgnie 144 000 zł.

Oszczędzając na lokacie od 30 do 67 roku życia

Kwota odkładana co miesiąc

Wynik inwestycji

Różnica

na koncie oszczędnościowym lub miesięcznej lokacie

na IKE

       200 zł      169 452 zł        200 308 zł     30 856 zł
       400 zł      338 904 zł        400 617 zł     61 712 zł
       600 zł      508 357 zł        600 925 zł     92 569 zł
       800 zł      677 809 zł        801 234 zł   123 425 zł
  *936,50 zł      793 460 zł        937 944 zł   144 484 zł

Założenia: Stopa zwrotu zarówno na IKE jak i na lokacie czy koncie oszczędnościowym wynosi 4% rocznie

* 936,50 zł to 1/12rocznego limitu wpłat na IKE

Największe straty ponoszą jednak ci, którzy oszczędzają przez długi czas nie korzystając z żadnych produktów finansowych. W takim przypadku nawet w wariancie odkładania 200 zł miesięcznie porównanie z IKE daje stratę przekraczającą 110 000 zł. Przy kwocie 600 zł miesięcznie jest to aż 330 000 zł straty, a maksymalny limit wpłat na IKE daje różnicę ponad 500 000 zł.

Oszczędzając w skarpecie od 30 do 67 roku życia

Kwota odkładana co miesiąc

Wynik inwestycji

Różnica

oszczędności trzymane w skarpecie

na IKE

       200 zł       88 800 zł    200 308 zł      111 508 zł
       400 zł     177 600 zł    400 617 zł      223 017 zł
       600 zł     266 400 zł    600 925 zł      334 525 zł
       800 zł     355 200 zł    801 234 zł      446 034 zł
  *936,50 zł     415 806 zł    937 944 zł      522 138 zł

Założenia: Stopa zwrotu na IKE wynosi 4% rocznie

* 936,50 zł to 1/12rocznego limitu wpłat na IKE