Postępująca szybkimi krokami końcówka tegorocznych wakacji, zbliżający się „drogi” wrzesień sprzyja dużo większym niż normalnie wydatkom. Jest to okres, w którym bardzo często zapotrzebowanie na dodatkową gotówkę powiększa się o całe sto procent miesięcznego budżetu rodzinny. Musisz zagwarantować dziecku wyprawkę do szkoły, która wcale nie jest tania. Ciągle zmieniające się podręczniki i akcesoria szkolne nie należą do najtańszych. Jednak są one niezbędne dla każdego uczącego się dziecka. Podstawowe wyposażenie przeciętnego ucznia oszacowane zostało na średnią wartość około 1.000 zł. Kwota dla jednych niewielka, dla drugich wręcz bardzo wysoka.

Dlatego wrzesień, podobnie jak okresy świąteczne poświęcone zostają w finansach kredytom gotówkowym. Banki uatrakcyjniają ofertę, kuszą promocjami, służą pomocą kiedy tylko wystąpi potrzeba posiadania szybkiej, dodatkowej gotówki przeznaczonej na dowolny cel.

Pierwszy z propozycją wystąpił Bank PKO SA. Zmiany w ofercie kredytu gotówkowego nastąpiły trochę wcześniej. Bank zwiększył wartość maksymalnej kwoty kredytu, która wynosi 150.000 zł.

Wydłużył również okres na jaki kredyt może ulec rozłożeniu do 72 miesięcy (6 lat).

Jednak najkorzystniejszą dla Ciebie jako potencjalnego kredytobiorcy atrakcją oferty Pożyczki Ekspresowej Banku PKO SA są wprowadzone warunki aktualnej promocji. Podstawowe elementy przemawiające na jej korzyść to brak prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego oraz oprocentowanie obniżone do wartości 16,12%. Oferta obowiązuje do dnia 17.09.2011r.

Wymienione cechy kredytu: prowizja oraz oprocentowanie są podstawowym kosztem, który określa wysokość Twojej raty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego standardowo oscyluje w granicach 5%. W ofercie Pożyczki Ekspresowej zostaje obniżona do 0 zł. A więc jest to pierwszy plus, który nie powoduje dodatkowego obciążenia Twojego portfela.

Oprocentowanie kredytu wynosi 16,12%. Nie jest to najniższa wartość, z którą możesz się spotkać przeglądając oferty kredytu gotówkowego. Jednak musisz pamiętać o jednym. Kredyt gotówkowy jest wysoko marżowym produktem banku. Jednym z najdroższych. Bank nie pożycza gotówki za darmo. Dlatego najniższa wartość oprocentowania przeznaczona zostaje jedynie dla osób z bezskazitelną historią kredytową oraz najwyższą oceną profilu kredytowego, na którą składa się Twój wiek, status materialny, miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu itp. Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie i często mija się z propozycją uwzględnianą dla najlepszej oceny ryzyka kredytowego. Obwiązujące w ofercie Banku PKO SA oprocentowanie nie jest takie wysokie. Oscyluje wokół średniej wartości na tle konkurencyjnego porównania gotówkowego.

Kredyt Gotówkowy na okres 3 lat
Kwota 5.000 zł
Lp Bank Produkt Prowizja Oprocentowanie Rata
1 Bank Pocztowy Kredyt Gotówkowy 3% 12,49% 171,43 zł
2 PKO SA Pożyczka Ekspresowa 0% 16,12% 173,78 zł
3 Polbank Kredyt na Miarę 4% 16,90% 182,53 zł
4 Invest Bank Kredyt Gotówkowy 1% 20,00% 184,66 zł

Dodatkowym kosztem kredytu, na który musisz zwrócić uwagę w momencie podjęcia decyzji o jego zaciągnięciu jest ubezpieczenie kredytu. Ważne by nie było ono obowiązkowe, gdyż jego wykupienie jakby nie patrząc powiększy ratę Twojego kredytu często o niemałą kwotę.  W Banku PKO SA ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Naliczane stawką 0,26% od kwoty kredytu, wliczone w koszt miesięcznej raty. Obejmuje zdarzenia takie jak: śmierć pożyczkobiorcy, trwałą i całkowitą niezdolności do pracy oraz czasową niezdolność do pracy lub poważne zachorowanie lub utrata pracy.

Ważne: bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Nie wymaga poręczycieli w żadnym przypadku.

Gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, umowa pożyczki zawierana jest z obojgiem małżonków. Wyjątek stanowi kwota pożyczki do 4.000 zł oraz sytuacja, gdy wnioskodawca pozostaje w rozdzielności majątkowej lub w udokumentowanej separacji.

Poza tym, bank akceptuje ustanowienie zabezpieczenia pożyczki w postaci: zabezpieczenia płynnego (blokada środków na rachunku, zastaw rejestrowy na prawach do rachunku, cesja wierzytelności z rachunku w innym banku, kaucja w postaci środków pieniężnych na rachunku); hipoteki lub zastawu rejestrowego/przewłaszczeniu środka transportu. Pozwala to na obniżenie oprocentowania o maksymalnie 6 punktów procentowych lub do wartości aktualnej stawki (WIBOR 3M + marża banku 8%) w przypadku zabezpieczenia hipoteką. Dodatkowo maksymalna kwota pożyczki zabezpieczonej wynosi: 200.000 zł przy zastosowaniu zabezpieczeń płynnych oraz 150.000 zł przy zabezpieczeniu hipotecznym.