Kredyt gotówkowy jest opcją na dodatkową gotówkę, z którą praktycznie każda pełnoletnia osoba miała styczność w swoim życiu. Pożyczane małe i większe kwoty nie są ograniczane przez bank. Przeszkodą w otrzymaniu kredytu gotówkowego może być jedynie Twoja historia kredytowa oraz wysokość Twoich zarobków. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z kredytu lub mając kredyt terminowo dokonywałeś jego spłat, posiadasz stałe źródło dochodów spokojnie możesz liczyć na  przyznanie gotówki, która Cię interesuje.

Kredyt gotówkowy jest o tyle „fajnym” produktem finansowym gdyż jego cel nikogo nie interesuje. Jest to też z reguły szybkie, łatwe do uzyskania, maksymalnie kilkuletnie zobowiązanie. Tutaj nikt nie pyta na co przeznaczysz pożyczone pieniądze, nie musisz również ustanawiać zabezpieczenia, które skonfiskuje bank w momencie braku spłacanych rat.

Kredytem możesz sfinansować to co chcesz: dowolne zakupy, wakacje, realizację własnych marzeń gdyż jest to gotówka na dowolny cel. Bank udzielając Ci kredytu nie wymaga faktur oraz dowodów zakupu, które dokumentują jego wydatkowanie. Jest to indywidualna sprawa każdego z nas. I to jest jeden z podstawowych i największych plusów jakim charakteryzuje się kredyt gotówkowy.

Jednak tak jak za wszystko co dobre w życiu należy zapłacić, kredyt gotówkowy nie jest pożyczany za darmo. Ty jako kredytobiorca ponosisz największe koszty płacą raty kredytowe. Na wysokość raty kredytu składa się koszty prowizji bankowej, koszty oprocentowania oraz bardzo często uwzględniane koszty nieobowiązkowego ubezpieczenia.

Pożyczka Tu i Teraz Banku BGŻ jest kredytem gotówkowym, którego minimalna kwota wynosi 500 zł a maksymalna 50.000 zł.

Kredyt możesz zaciągnąć na okres od 3 do 60 miesięcy (czyli maksymalnie 5 lat).

Oprocentowanie Pożyczki Tu i Teraz jest oprocentowaniem stałym, uzależnionym od okresu na jaki zaciągniesz kredyt. W standardowej ofercie bez ustanawiania jakiegokolwiek zabezpieczenia jego wartość oscyluje wokół wartości od 17,5% do maksymalnie 18,9%. W ofercie Banku BGŻ istnieje również możliwość zabezpieczania kredytu w formie kaucji lub blokady środków pieniężnych. W momencie ustanowienia powyższego zabezpieczenia oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do wartości 17,5% do maksymalnie 18,9%. Dodatkowo dla kredytu do 12 miesięcy w przypadku spłaty odsetek w dniu uruchomienia kredytu oprocentowanie obniżane jest o 7 punktów procentowych, do wysokości 10,5%. W związku z powyższym przykładowa wysokość raty kredytu w wysokości 10.000 zł zaciągniętego na okres 3 lat wynosi 378,52 zł przy oprocentowaniu równym 18,9%.

Za udzielnie kredytu bank pobiera standardową prowizję w formie opłaty przygotowawczej, która dla klientów nie posiadających konta osobistego w Banku BGŻ wynosi 5% kwoty kredytu. Za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej dla osób posiadających konto osobiste w banku opłata przygotowawcza zostaje obniżana do 4% (minimum 75 zł).

Atutem oferty jest to, że kredyt możesz uzyskać bez zgody poręczycieli oraz bez zgody współmałżonka. Poręczyciel wymagany jest jedynie w przypadku, gdy bank określi brak Twojej zdolności kredytowej. W tedy konieczne będzie przystąpienie do kredytu innej osoby, której dochody pozwolą na zaciągniecie danego zobowiązania. Zgoda współmałżonka na zawarcie umowy o kredyt gotówkowy nie jest wymagana, jeżeli detaliczne zobowiązania kredytowe wobec Banku BGŻ, łącznie z wnioskowanym kredytem (z wyłączeniem produktów hipotecznych), nie przekroczą kwoty stanowiącej dwukrotność średnich miesięcznych dochodów netto osoby wnioskującej o kredyt, ale nie więcej niż 20.000 zł.

Dodatkowo wraz z pożyczaną gotówką otrzymujesz bezpłatny pakiet ubezpieczeń obejmujący: ubezpieczenie na życie oraz od utraty pracy lub (dla kredytobiorców posiadających uprawnienia do emerytury lub renty stałej) ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środkach komunikacji lądowej.

Ważne:

Bank nie nalicza prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki gotówkowej.

Bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą jak również dochody obcokrajowców osiągających wynagrodzenie na terenie Polski.